Llifogydd: Creu cynllun cymunedol

  • Cyhoeddwyd
LlanfairfechanFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yn 2010, daeth y môr dros y mur ar bromenâd Llanfairfechan

Mae rhai o bobl Llanfairfechan, Conwy, yn benderfynol o beidio â dioddef effaith llifogydd yn y dref eto.

Mae'r trigolion felly wedi gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Conwy a Chyngor y Dref i gynhyrchu cynllun llifogydd cymunedol ar gyfer rhan o'r pentref.

Bron ddwy flynedd yn ôl, daeth y môr dros y mur gan lifo i nifer o dai ar hyd y promenâd ac achosi cryn ddifrod yno.

Bydd y cynllun newydd yn gymorth i amddiffyn 45 o dai yn yr ardal honno, sydd wedi gweld llifogydd ar sawl achlysur.

Gwirfoddolwyr

Mae un o gynghorwyr tref Llanfairfechan, Carol Gell, wedi gweld effaith y llifogydd ei hun, a dywedodd:

"Yn fuan wedi'r llifogydd diwethaf yn 2010, daeth swyddogion o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i siarad gyda ni ynglŷn â ffurfio cynllun llifogydd cymunedol.

"Fe gawsom gymorth gan eu tîm ymwybyddiaeth llifogydd a staff o Gyngor Conwy i gael y wybodaeth angenrheidiol am ein cynllun.

"Mae pump o bobl wedi gwirfoddoli i fod yn wardeniaid llifogydd a fi fydd y prif warden.

"Os oes bygythiad gan lifogydd eto mae gennym gynllun i amddiffyn pobl a chartrefi cystal ag y gallwn."

'Manylion perthnasol'

Cafodd y cynllun hwnnw ei brofi ym mis Tachwedd pan ddaeth rhybudd o lifogydd posib i'r ardal, ac ychwanegodd Ms Gell:

"Roedd yn ffordd wych o weld bod y cynllun yn gweithio. Fe wnaethon ni ffonio Floodline, ffonio'r holl gymdogion yn eu tro a phatrolio'r promenâd.

"Roedd yn arbennig o ddefnyddiol i gael yr holl fanylion perthnasol mewn un ddogfen, a byddwn yn annog unrhyw gymunedau eraill sydd dan fygythiad gan lifogydd i ystyried creu eu cynllun eu hunain.

"Mae'n hawdd anghofio pethau mewn argyfwng, ond mae paratoi cynllun yn golygu y gallwch ymateb yn gynt ac yn fwy effeithlon."

'Achub bywydau'

Ategwyd yr alwad gan Amanda Irvine o Asiantaeth yr Amgylchedd, gan ddweud:

""Mae gweithio gyda'ch gilydd fel grŵp yn hanfodol yn ystod llifogydd er mwyn sicrhau ymateb cyflym, ac fe all cael cynllun argyfwng wrth law atal straen yn nes ymlaen, amddiffyn eiddo ac yn y pen draw cynorthwyo i achub bywydau."

Dylai pobl sydd â diddordeb datblygu cynllun llifogydd cymunedol ffonio Floodline ar 0845 988 1188, neu ymweld â thudalen berthnasol gwefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol