Cwpan Swalec

  • Cyhoeddwyd

Canlyniadau yr Ail Rownd

Aberafon 15 - 17 Bargoed

Rhydaman 23 - 19 Corus (Port Talbot)

Beddau 16 - 15 Aberpennar

Bonymaen 26 - 35 Llanelli

Caerdydd 34 - 16 Y Crwydriaid

Caerfyrddin Athletig 16 - 19 Pen-y-bont ar Ogwr Athletig

Caerfyrddin 20 - 18 Pen-y-bont

Cross Keys 10 - 9 Bedwas

Llanymddyfri 0 - 3 Pontypridd

Llangennech 0 - 18 Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd

Llanharan 14 - 45 Trecelyn

Casnewydd 13 - 26 Glyn Ebwy

Pontypŵl 11 - 23 Castell-nedd

Abertawe 36 - 22 Tondu

Tonmawr 16 - 9 Treorci

Tredegar 19 - 32 Rhymni