Tân: Dau yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae dyn a menyw yn yr ysbyty yn dilyn tân mewn fflat, ac mae amheuaeth iddo gael ei gynnau'n fwriadol.

Dywedodd yr heddlu fod y ddau wedi dianc o'r fflat ar Heol Aneurin Bevan yn Rhymni am tua 4:30am fore Sul drwy neidio allan o ffenest ail-lawr.

Maen nhw'n cael triniaeth am effeithiau anadlu mwg ac anafiadau i'w cefn, ond nid yw bywydau'r ddau mewn perygl.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod y tân yn cael ei drin fel un amheus, ac maen nhw'n apelio am wybodaeth am y digwyddiad.

Dylai pobl sydd â gwybodaeth naill ai ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle yn ddi-enw ar 0800 555111.