Ailfeddwl

Cyhoeddwyd
Fflam gwastraff o bwerdyFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Nod y fframwaith yw gwarchod yr amgylchedd a chynnig mwy o eglurder i fuddsoddwyr, medd gweinidogion

Mae ymgynghoriad am sut i ailfeddwl sut mae Cymru'n gwarchod a rheoli'r amgylchedd wedi cael ei lansio.

Y Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths, lansiodd yr ymgynghoriad yng ngwaith dur Tata ym Mhort Talbot.

Fe fydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar Fai 31.

Bwriad Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cynaliadwyedd yn rhan o bob penderfyniad sy'n effeithio ar Gymru yn gymdeithasol ac economaidd.

Ar ei gwefan, dywed Llywodraeth Cymru mai nod y Fframwaith Amgylchedd Naturiol yw "cynyddu ein dealltwriaeth o bwysigrwydd ein hamgylchedd a sut y mae'n cyfrannu at ein lles ni.

"Bydd hyn yn ei dro yn ein helpu i wneud penderfyniadau tymor hir mwy deallus."

Cydweithio

Nod y fframwaith yn y pen draw yw canolbwyntio ar werth yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd nid rhannau unigol ac annibynnol.

Bydd hyn yn arwain at dirfeddianwyr, datblygwyr a diwydiannau'n cydweithio wrth ofalu am yr amgylchedd nid dim ond gwarchod yr hyn sydd gennym yn barod.

Mae John Lloyd Jones, ffermwr a chyn-gadeirydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, wedi dweud ei fod yn credu mai dyma'r dull cywir yn y tymor hir.

"Rwy'n credu ei bod hi'n anodd gweld cynaliadwyedd ac enillion tymor hir o fewn cymdeithas sy'n rhoi gormod o bwyslais ar enillion tymor byr.

"Yn amlwg, Llywodraeth Cymru ddylai arwain y drafodaeth ond mae'n bwysig iawn fod ganddynt bobl sy'n gweithio ar y tir neu sydd yng ngofal y tir sydd hefyd yn rhan o'r drafodaeth."

Un sy'n credu y bydd yn anodd cadw egwyddor cynaliadwyedd wrth wraidd holl bolisïau a thargedau'r llywodraeth yw Dr Calvin Jones o Ysgol Fusnes Caerdydd.

"Byddai Llywodraeth Cymru yn cyfaddef fwy na thebyg nad ydyn nhw wedi gweithredu ar draws adrannau yn y ffordd y bydden nhw wedi gobeithio.

"Mae'n anodd gweld yn yr adran economaidd, er enghraifft, beth fyddai wedi cael ei wneud yn wahanol pe na bai treth datblygu cynaliadwy wedi ei chyflwyno."

Pwerdy

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd pwerdy Penfro yn cyfrannu at y Grid Cenedlaethol erbyn diwedd 2012

Mae Peter Roderick, cyfreithiwr sydd wedi cynghori Cyfeillion y Ddaear, wedi dweud bod gorsaf bŵer RWE nPower ym Mhenfro yn enghraifft o fethiant y llywodraeth i ofalu am ardal warchodaeth yn aber Afon Cleddau.

Mae disgwyl y bydd y pwerdy newydd yn dechrau cynhyrchu trydan erbyn diwedd eleni.

Dywedodd Mr Roderick: "Roedd llywodraeth yn Llundain oedd am weld y pwerdy'n cael ei godi, a grymoedd gwarchod yr amgylchedd gan y Cynulliad, ond beth ddigwyddodd?

"Fe wnaethon nhw benderfynu caniatáu'r orsaf bŵer er i'r Cyngor Cefn Gwlad ddweud y byddai'n cael effaith annerbyniol ar yr ardal warchodaeth.

"Y prawf gwirioneddol o ba mor wyrdd y bydd y Cynulliad yw sut y mae Llywodraeth Cymru'n mynd ati i wneud y penderfyniadau mawr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol