Gŵyl: Trefnwyr i wella diogelwch

  • Cyhoeddwyd
Beach Break LiveFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth 20,000 fynychu'r ŵyl yn 2011

Mae trefnwyr gŵyl i fyfyrwyr sy'n cael ei chynnal ar draeth Cefn Sidan wedi cytuno i wella diogelwch ar gyfer eleni yn dilyn pryderon yr heddlu.

Fe fydd yna well ddarpariaeth o gamerâu cylch cyfyng a ffensiau mwy diogel ar gyfer gŵyl Beach Break Live ym Mharc Gwledig Penbre, Sir Gaerfyrddin.

Fe wnaeth yr heddlu ofyn i'r cyngor sir adolygu'r drwydded ar gyfer mis Mehefin eleni a hynny oherwydd cynnydd yn nifer y bobl gafodd eu harestio'r llynedd.

Pryderon

Dywed yr heddlu iddynt hefyd ddod o hyd i fwy o gyffuriau'r llynedd nag yn y flwyddyn flaenorol.

Fe wnaeth 20,000 fynychu'r ŵyl yn 2011.

Dywed y trefnwyr eu bod yn ffyddiog y bydd y newidiadau dan sylw yn lleddfu pryderon yr heddlu.

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys cafodd 25 o bobl eu harestio'r llynedd, a chofnodwyd 52 o droseddau.

"Ein pryder mwyaf y llynedd oedd y system camerâu cylch cyfyng," meddai'r prif arolygydd Mark Bleasdale wrth bwyllgor trwyddedu Sir Gaerfyrddin:

Dywedodd fod yr heddlu wedi ystyried cau'r ŵyl oherwydd bod y system mor ddiffygiol.

Ychwanegodd fod nifer o bobl heb docynnau wedi cael mynediad i'r safle oherwydd bylchau yn y ffens.

Mae'r heddlu eisoes wedi cynnal trafodaethau gyda'r trefnwyr ar gyfer yr ŵyl eleni fydd yn cael ei chynnal rhwng Mehefin 14-18.

Dywedodd Gus Corcoran, rheolwr yr ŵyl wrth y pwyllgor trwyddedu: "Rydym yn ffyddiog y byddwn yn gallu, drwy gynllunio cywir, mynd i'r afael â'r problemau.

"Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'r heddlu er mwyn sicrhau gŵyl lwyddiannus."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol