Gŵyl: Trefnwyr i wella diogelwch

Beach Break Live Image copyright Other
Image caption Fe wnaeth 20,000 fynychu'r ŵyl yn 2011

Mae trefnwyr gŵyl i fyfyrwyr sy'n cael ei chynnal ar draeth Cefn Sidan wedi cytuno i wella diogelwch ar gyfer eleni yn dilyn pryderon yr heddlu.

Fe fydd yna well ddarpariaeth o gamerâu cylch cyfyng a ffensiau mwy diogel ar gyfer gŵyl Beach Break Live ym Mharc Gwledig Penbre, Sir Gaerfyrddin.

Fe wnaeth yr heddlu ofyn i'r cyngor sir adolygu'r drwydded ar gyfer mis Mehefin eleni a hynny oherwydd cynnydd yn nifer y bobl gafodd eu harestio'r llynedd.

Pryderon

Dywed yr heddlu iddynt hefyd ddod o hyd i fwy o gyffuriau'r llynedd nag yn y flwyddyn flaenorol.

Fe wnaeth 20,000 fynychu'r ŵyl yn 2011.

Dywed y trefnwyr eu bod yn ffyddiog y bydd y newidiadau dan sylw yn lleddfu pryderon yr heddlu.

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys cafodd 25 o bobl eu harestio'r llynedd, a chofnodwyd 52 o droseddau.

"Ein pryder mwyaf y llynedd oedd y system camerâu cylch cyfyng," meddai'r prif arolygydd Mark Bleasdale wrth bwyllgor trwyddedu Sir Gaerfyrddin:

Dywedodd fod yr heddlu wedi ystyried cau'r ŵyl oherwydd bod y system mor ddiffygiol.

Ychwanegodd fod nifer o bobl heb docynnau wedi cael mynediad i'r safle oherwydd bylchau yn y ffens.

Mae'r heddlu eisoes wedi cynnal trafodaethau gyda'r trefnwyr ar gyfer yr ŵyl eleni fydd yn cael ei chynnal rhwng Mehefin 14-18.

Dywedodd Gus Corcoran, rheolwr yr ŵyl wrth y pwyllgor trwyddedu: "Rydym yn ffyddiog y byddwn yn gallu, drwy gynllunio cywir, mynd i'r afael â'r problemau.

"Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'r heddlu er mwyn sicrhau gŵyl lwyddiannus."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.