Lansio sianel deledu 'arloesol' ym Mlaenau Gwent

Criw 3VTV yn ffilmio eitem ffasiwn Image copyright Other
Image caption Bydd 3VTV hefyd yn darlledu eitemau am ffasiwn gydag arbenigwyr lleol

Mae sianel deledu gymunedol - y gyntaf o'i bath ym Mhrydain - yn cael ei lansio ddydd Mawrth i hyrwyddo busnesau ym Mlaenau Gwent.

Bydd 3VTV ar gael ar y we yn ôl y galw o Ionawr 31 ymlaen a chanolfan ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, sy'n darlledu.

Gyda grant o £450,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru, nod y prosiect tair blynedd yw rhoi'r cyfle i fusnesau lleol weithio gyda chynhyrchwyr proffesiynol i greu deunydd arbennig.

Bydd cyfle hefyd i'r myfyrwyr a phobl leol greu rhaglenni dogfen ac adloniant.

Dywedodd Gemma Collins, rheolwr y prosiect: "... dyma'r prosiect cyntaf o'i fath ym Mhrydain ac mae'r gymuned wedi cymryd diddordeb ynddo dros y misoedd diwethaf.

"Oherwydd ffilmiau rydym wedi eu creu gyda busnesau lleol a'r rhaglenni dogfennol sy'n cofnodi hanes yr ardal, 'dwi wir yn gobeithio y bydd pobl yn falch o'r prosiect."

'Technoleg newydd'

Un o'r busnesau sydd eisoes wedi gweithio gyda 3VTV yw The Flower Stalk, cwmni anrhegion o Lyn Ebwy.

"Roedd tîm 3VTV yn wych," meddai Tania James Price o'r cwmni. "Roedden nhw mor bositif â llawn cyffro am y prosiect newydd.

"Fel busnes e-fasnach rydyn ni wastad yn delio â thechnoleg newydd, ond mae teledu ar y we yn rhywbeth newydd i ni."

Ymhlith y ffilmiau eraill mae un am hanes Iddewon yr ardal ac atgofion un o'r merched cyntaf i weithio yng ngweithfeydd dur Glyn Ebwy.

'Swyddi newydd'

Dywedodd Alun Davies, yr Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent: "Mae hwn yn brosiect cyffrous sy'n ychwanegiad gwych at ardal fenter Glyn Ebwy.

"Dros y tair blynedd nesaf, bydd y prosiect yn dangos bod economïau fel rhai cymunedau Blaenau Gwent yn gallu denu busnes newydd drwy ddefnyddio cyfryngau digidol a thrwy sicrhau bod gan fusnesau ac unigolion y sgiliau angenrheidiol i gyrraedd miliynau o gwsmeriaid potensial gyda thechnoleg newydd.

"Bydd hyn, gobeithio, yn arwain at greu'r cyfleoedd am swyddi newydd sydd wir eu hangen yn ogystal â rhoi hwb i economi'r ardal."

Dywedodd Ms Collins a Mr Davies y gallai prosiectau o'r fath gael eu gweithredu ledled Cymru.