Lansio sianel deledu 'arloesol' ym Mlaenau Gwent

  • Cyhoeddwyd
Criw 3VTV yn ffilmio eitem ffasiwnFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 3VTV hefyd yn darlledu eitemau am ffasiwn gydag arbenigwyr lleol

Mae sianel deledu gymunedol - y gyntaf o'i bath ym Mhrydain - yn cael ei lansio ddydd Mawrth i hyrwyddo busnesau ym Mlaenau Gwent.

Bydd 3VTV ar gael ar y we yn ôl y galw o Ionawr 31 ymlaen a chanolfan ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, sy'n darlledu.

Gyda grant o £450,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru, nod y prosiect tair blynedd yw rhoi'r cyfle i fusnesau lleol weithio gyda chynhyrchwyr proffesiynol i greu deunydd arbennig.

Bydd cyfle hefyd i'r myfyrwyr a phobl leol greu rhaglenni dogfen ac adloniant.

Dywedodd Gemma Collins, rheolwr y prosiect: "... dyma'r prosiect cyntaf o'i fath ym Mhrydain ac mae'r gymuned wedi cymryd diddordeb ynddo dros y misoedd diwethaf.

"Oherwydd ffilmiau rydym wedi eu creu gyda busnesau lleol a'r rhaglenni dogfennol sy'n cofnodi hanes yr ardal, 'dwi wir yn gobeithio y bydd pobl yn falch o'r prosiect."

'Technoleg newydd'

Un o'r busnesau sydd eisoes wedi gweithio gyda 3VTV yw The Flower Stalk, cwmni anrhegion o Lyn Ebwy.

"Roedd tîm 3VTV yn wych," meddai Tania James Price o'r cwmni. "Roedden nhw mor bositif â llawn cyffro am y prosiect newydd.

"Fel busnes e-fasnach rydyn ni wastad yn delio â thechnoleg newydd, ond mae teledu ar y we yn rhywbeth newydd i ni."

Ymhlith y ffilmiau eraill mae un am hanes Iddewon yr ardal ac atgofion un o'r merched cyntaf i weithio yng ngweithfeydd dur Glyn Ebwy.

'Swyddi newydd'

Dywedodd Alun Davies, yr Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent: "Mae hwn yn brosiect cyffrous sy'n ychwanegiad gwych at ardal fenter Glyn Ebwy.

"Dros y tair blynedd nesaf, bydd y prosiect yn dangos bod economïau fel rhai cymunedau Blaenau Gwent yn gallu denu busnes newydd drwy ddefnyddio cyfryngau digidol a thrwy sicrhau bod gan fusnesau ac unigolion y sgiliau angenrheidiol i gyrraedd miliynau o gwsmeriaid potensial gyda thechnoleg newydd.

"Bydd hyn, gobeithio, yn arwain at greu'r cyfleoedd am swyddi newydd sydd wir eu hangen yn ogystal â rhoi hwb i economi'r ardal."

Dywedodd Ms Collins a Mr Davies y gallai prosiectau o'r fath gael eu gweithredu ledled Cymru.