BBC Cymru Fyw

Lansio sianel deledu 'arloesol' ym Mlaenau Gwent

Published
image copyrightOther
image captionBydd 3VTV hefyd yn darlledu eitemau am ffasiwn gydag arbenigwyr lleol
Mae sianel deledu gymunedol - y gyntaf o'i bath ym Mhrydain - yn cael ei lansio ddydd Mawrth i hyrwyddo busnesau ym Mlaenau Gwent.
Bydd 3VTV ar gael ar y we yn ôl y galw o Ionawr 31 ymlaen a chanolfan ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, sy'n darlledu.
Gyda grant o £450,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru, nod y prosiect tair blynedd yw rhoi'r cyfle i fusnesau lleol weithio gyda chynhyrchwyr proffesiynol i greu deunydd arbennig.
Bydd cyfle hefyd i'r myfyrwyr a phobl leol greu rhaglenni dogfen ac adloniant.
Dywedodd Gemma Collins, rheolwr y prosiect: "... dyma'r prosiect cyntaf o'i fath ym Mhrydain ac mae'r gymuned wedi cymryd diddordeb ynddo dros y misoedd diwethaf.
"Oherwydd ffilmiau rydym wedi eu creu gyda busnesau lleol a'r rhaglenni dogfennol sy'n cofnodi hanes yr ardal, 'dwi wir yn gobeithio y bydd pobl yn falch o'r prosiect."
'Technoleg newydd'
Un o'r busnesau sydd eisoes wedi gweithio gyda 3VTV yw The Flower Stalk, cwmni anrhegion o Lyn Ebwy.
"Roedd tîm 3VTV yn wych," meddai Tania James Price o'r cwmni. "Roedden nhw mor bositif â llawn cyffro am y prosiect newydd.
"Fel busnes e-fasnach rydyn ni wastad yn delio â thechnoleg newydd, ond mae teledu ar y we yn rhywbeth newydd i ni."
Ymhlith y ffilmiau eraill mae un am hanes Iddewon yr ardal ac atgofion un o'r merched cyntaf i weithio yng ngweithfeydd dur Glyn Ebwy.
'Swyddi newydd'
Dywedodd Alun Davies, yr Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent: "Mae hwn yn brosiect cyffrous sy'n ychwanegiad gwych at ardal fenter Glyn Ebwy.
"Dros y tair blynedd nesaf, bydd y prosiect yn dangos bod economïau fel rhai cymunedau Blaenau Gwent yn gallu denu busnes newydd drwy ddefnyddio cyfryngau digidol a thrwy sicrhau bod gan fusnesau ac unigolion y sgiliau angenrheidiol i gyrraedd miliynau o gwsmeriaid potensial gyda thechnoleg newydd.
"Bydd hyn, gobeithio, yn arwain at greu'r cyfleoedd am swyddi newydd sydd wir eu hangen yn ogystal â rhoi hwb i economi'r ardal."
Dywedodd Ms Collins a Mr Davies y gallai prosiectau o'r fath gael eu gweithredu ledled Cymru.