Cynnydd mewn biliau dŵr cwsmeriaid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr fod llawer o gwsmeriaid yn ei chael hi'n anodd talu eu biliau.

Bydd biliau dŵr cwsmeriaid Dŵr Cymru yn cynyddu o 3.8% o fis Ebrill ymlaen.

Dywed y cwmni mai eu cwsmeriaid fydd yn gweld y cynnydd isaf mewn biliau cyfartalog o'r holl gwmnïau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr.

I gwsmeriaid Severn Trent yng Nghymru bydd y cynnydd ar gyfartaledd yn 5%, yn ôl y corff sy'n rheoleiddio'r diwydiant, Ofwat.

Gall cwsmeriaid Dyffryn Dyfrdwy ddisgwyl gweld eu biliau'n codi 5.4%.

Dywed Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr fod llawer o gwsmeriaid eisoes yn ei chael hi'n anodd talu eu biliau.

Yn ôl cadeirydd y cyngor, y fonesig Yve Buckland, mae gan gwmnïau dŵr yr hawl i ychwanegu chwyddiant at y cyfyngiadau pris a gytunwyd gydag Ofwat.

Dyledion

"Byddwn yn gweithio gyda chwmnïau a'r rheoleiddiwr trwy gydol yr adolygiad prisiau nesa' i sicrhau fod cost dŵr yn dderbyniol a fforddiadwy," meddai.

"Yn yr hinsawdd economaidd presennol, mae nifer o gwsmeriaid yn ei chael hi'n anodd talu'r biliau ac mae lefel dyled dŵr yn codi.

"Mae angen i gwmnïau ddweud wrth eu cwsmeriaid yn glir beth maen nhw'n ei dderbyn am eu harian a helpu'r rheiny sy'n ei chael hi'n anodd talu eu biliau."

Bydd biliau ar draws Cymru a Lloegr yn codi 5.7% ar gyfartaledd.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Dŵr Cymru, Nigel Annett, fod y cwmni'n buddsoddi £1.4 biliwn i wella eu hisadeiledd dros bum mlynedd hyd at 2015.

Chwyddiant

"Rydym yn gweithio i roi'r gwasanaeth 'gwerth am arian' gorau posibl i'n cwsmeriaid, tra ein bod yn darparu dŵr tap o'r ansawdd uchaf, yn lleihau'r perygl o lifogydd carthion ac yn diogelu'n hamgylchedd," meddai.

"Mae'r buddsoddiad i ddiogelu dyfroedd arfordirol ac afonydd wedi helpu Cymru i ennill traean o draethau Baner Las y Deyrnas Unedig, tra bod ein hafonydd y gorau yn y DU."

Ychwanegodd bod 'na gymorth ar gael i gwsmeriaid sy'n cael trafferth talu eu biliau.

Meddai Benedict Fisher, pennaeth cyfathrebu Ofwat: "Mae chwyddiant yn uwch na'r arfer ar hyn o bryd felly'r prif beth sy'n gyrru'r cynnydd yma mewn biliau yw chwyddiant.

"Mae gan gwmnïau dŵr fonopoli - all cwsmeriaid ddim edrych o gwmpas am y prisiau dŵr gorau felly ein swydd ni yw sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu hamddiffyn a rhan o'r gwaith hwnnw yw sicrhau bod y prisiau mae cwmnïau'n godi wedi'u cyfyngu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol