'Ymosodiad': Heddlu yn talu iawndal

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 28 oed wedi cael iawndal ar ôl honni fod yr heddlu wedi ymosod arno wrth iddo gael ei arestio ar gam.

Roedd Tomas James wedi mynd â'i gariad i Ysbyty Athrofaol Cymru cyn iddo gael ei arestio yn 2008.

Roedd ffrind i Mr James hefyd yn bresennol yn yr ysbyty.

Dywedodd cyfreithwyr Mr James fod y ffrind wedi gwneud sylw tra yn yr ysbyty.

Yna honnodd Mr James i'r heddlu ei hebrwng i gerbyd yr heddlu.

Aeth ei droed yn sownd yn y drws, a dywedodd iddo gael ei guro gyda batwn a'i bwnio.

Dywedodd ei fod wedi cael gymaint o ofn fe ffoniodd 999 ar ei ffôn symudol gan ofyn i'r gwasanaethau brys am help.

Yn ôl yr heddlu roedd Mr James wedi ceisio gafael yn y baton wrth iddo gael ei arestio.

Dechreuodd Mr James, sy'n weithiwr yswiriant ym Mae Caerdydd, achos cyfreithiol yn erbyn yr heddlu.

Penderfynodd Heddlu'r De dalu iawndal heb dderbyn cyfrifoldeb cyn i'r achos gael ei glywed gerbron Llys Sifil yng Nghaerdydd.

Gwasanaethau brys

Roedd yr heddlu wedi honni bod Mr James wedi ceisio cipio'r pastwn wrth iddo gael ei arestio.

Yn ddiweddarach cafodd Mr James ei erlyn am ymosod ar heddwas a rhwystro'r heddweision.

Ond fe'i cafwyd yn ddieuog o bob cyhuddiad gan farnwr rhanbarth yn Llys Ynadon Caerdydd.

Dywedodd y barnwr nad oedd Mr James wedi'i arestio'n gyfreithiol.

Pwrs cyhoeddus

Mae tîm cyfreithiol Mr James wedi rhyddhau ffilm camera cylch cyfyng ohono'n cael ei arestio a thrawsgrifiad o'i alwad ffôn 999.

Yn dilyn yr achos dywedodd Mr James: "Rwy'n gobeithio bydd y setliad hwn yn gorfodi'r heddlu i feddwl ddwywaith cyn ymddwyn yn yr un modd eto."

Dywedodd Gareth Madge, cyfarwyddwr gwasanaethau cyfreithiol Heddlu De Cymru fod yr heddlu wedi setlo heb dderbyn cyfrifoldeb.

"Fel corff sy'n cael eu hariannu'n gyhoeddus mae Heddlu De Cymru yn ystyriol o'r gost i'r pwrs cyhoeddus ac ar adegau, yn dilyn cyngor cyfreithiol, setliad o'r fath yw'r weithred fwyaf addas," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol