Morgannwg: Lleihau dyledion

Mae clwb criced Morgannwg wedi ail-strwythuro eu trefniadau benthyca mewn ymdrech i leihau dyled.

Mae'r sefydliadau sydd wedi benthyg arian i'r clwb, gan gynnwys Allied Irish Bank, Cyngor Caerdydd a'r cyn-gadeirydd Paul Russell, wedi cytuno i'r newidiadau.

Mae Morgannwg hefyd wedi derbyn £1.3 miliwn gan naw o fuddsoddwr preifat.

Golygai'r trefniant newydd y bydd ad-daliadau dyledion y clwb yn lleihau o £300,000.

"Rydyn ni'n hapus iawn i wneud y cyhoeddiad hwn a fydd yn diogelu ein dyfodol," meddai cadeirydd y clwb, Barry O'Brien.

"Mae hwn yn dangos ffydd ein buddsoddwyr yn dilyn ein llwyddiant i ddiogelu 17 diwrnod o griced rhyngwladol dros y pum mlynedd nesaf gan gynnwys gêm brawf rhwng Lloegr ac Awstralia yng nghyfres y Lludw yn 2015.

"Gallwn edrych ymlaen at y tymor nesaf gan wybod bydd y clwb yn cynnal gêm undydd rhwng Lloegr a De Affrica a rowndiau terfynol cwpan T-20 ym mis Awst."

Yn y cyfamser, mae'r clwb wedi cyhoeddi bod David Morgan, cyn-gadeirydd y clwb a chyn-gadeirydd Bwrdd Criced Cymru a Lloegr, wedi cytuno i dderbyn yr enwebiad i fod yn Llywydd etholedig.

Fe fydd e'n cael ei benodi am bedair blynedd, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth aelodau'r clwb yn eu cyfarfod cyffredinol blynyddol.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.