£1m i helpu wedi tân Fforestfach

Cyhoeddwyd
Plismones yn Fforestfach yn ystod y tânFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn wreiddiol roedd y cyngor sir wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am £1.5m tuag at y gost o daclo'r tân

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n cyfrannu £1m tuag at y gost o ddelio gyda thân Fforestfach a'i effeithiau.

Dywedodd y Gweinidog dros Lywodraeth Lleol a Chyllid y byddai un grant yn cael ei roi i Gyngor Abertawe fel cyfraniad tuag at yr arian a wariwyd gan yr awdurdod wrth ddelio gyda'r tân a losgodd am 21 diwrnod.

Dechreuodd y tân yn hen ffatri Mettoys yn Fforestfach ar Fehefin 16 pan losgodd o leiaf 5,000 tunnell o wastraff teiars.

Ar ôl iddi ddod i'r amlwg na fyddai modd i'r gwasanaeth tân ddiffodd y fflamau yn y ffyrdd arferol, bu'n rhaid galw am gymorth yr heddlu, Asiantaeth yr Amgylchedd, ynghyd â'r Awdurdod Iechyd a'r cyngor lleol.

Pwerau argyfwng

Y cyngor dalodd am y rhan helaeth o'r gost ac roedden nhw wedi cyflwyno bil o £1,544,784 ar ran yr holl wasanaethau fu'n rhan o'r gwaith i ddiffodd y tân.

Galwodd prif weithredwr Cyngor Dinas a Sir Abertawe gyfarfod brys ym mis Mehefin 2011 i ymateb i'r digwyddiad a chyflwynodd bwerau argyfwng i ddiogelu pobl leol.

Roedd y math hwn o ddigwyddiad yn unigryw yng Nghymru, a dim ond yr ail o'i fath yn y DU, ac roedd yn golygu fod yr asiantaethau fu'n rhan o'r gwaith yn brysur iawn dros gyfnod o bedair wythnos.

Roedd Cyngor Abertawe yn wreiddiol wedi gwneud cais i Lywodraeth Cymru am dros £1.5m i helpu ad-dalu'r costau, o dan Gynllun Cymorth Ariannol Brys.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol