Llys: Bachgen 5 oed yn agor clwydi

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael dirwy o £800 am adael i fachgen pum mlwydd oed agor clwydi croesfan reilffordd breifat heb sicrhau ei fod yn ddiogel i wneud hynny.

Clywodd ynadon Dolgellau y dylai'r dyn fod wedi defnyddio ffôn arbennig i sicrhau nad oedd trên yn teithio ar y cledrau.

Bu'n rhaid i yrrwr trên ddefnyddio frecio ger Talybont yng Ngwynedd pan oedd y bachgen ar un ochr y groesfan a cherbyd pedair olwyn ar yr ochr arall.

Plediodd y dyn o Mansfield, Swydd Nottingham, yn euog i adael plentyn i agor clwydi'n anghyfreithlon.

'Llawer mwy difrifol'

Dywedodd cadeirydd y fainc, Caerwyn Roberts, fod llysoedd lleol yn delio'n rheolaidd â gyrwyr oedd yn mynd trwy olau coch ar groesfannau rheilffordd.

Dywedodd fod yr achos hwn yn "llawer mwy difrifol".

Ychwanegodd mai hwn oedd yr achos mwyaf difrifol oedd yn gysylltiedig â chroesfannau rheilffordd i'r llys glywed yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Clywodd y llys fod trên a yrrwyd gan Gareth Owen yn teithio ar gyflymder o 47 m.y.a. o gwmpas tro yn y rheilffordd tua 6:40pm ar Awst 14, pan welodd Mr Owen y bachgen yn croesi'r rheilffordd.

Roedd cerbyd pedair olwyn ar fin croesi'r rheilffordd cyn gyrru am yn ôl, gan adael y bachgen ar ben ei hun ar ochr arall y groesfan.

Clywodd y llys fod Mr Owen wedi canu corn y trên cyn defnyddio breciau brys, ond gwyddai na fyddai'r trên yn stopio cyn cyrraedd y groesfan.

Dywedodd yr erlynydd, Richard Edwards: "Amcangyfrifodd gyrrwr y trên fod y bachgen pum mlwydd oed, gyda'i ddwylo dros ei glustiau, o fewn tair troedfedd i'r trên wrth iddo fynd heibio."

Ychwanegodd mai rhagluniaeth yn unig oedd wedi arbed damwain.

Dywedodd Iestyn Davies, ar ran yr amddiffyniad, fod y dyn yn sylweddoli nad oedd wedi bod yn canolbwyntio, "mwy na thebyg am ei fod ar ei wyliau".