Priodasau ffug: Carcharu saith

Priodasau ffug Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Roedd cofrestrydd wedi amau'r cyplau ffug (rhes ucha) tra oedd tri arall wedi helpu neu drefnu'r cynllwyn

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, oedd yn eistedd yng Nghaer, cafwyd pum dyn a dwy fenyw o Wolverhampton yn euog o dorri rheolau mewnfudo.

Clywodd y llys fod cofrestrydd wedi dechrau amau wrth holi'r menywod oedd yn wreiddiol o Lithuania a'r dynion oedd yn wreiddiol o'r India.

Cafodd y saith eu harestio wrth gyrraedd Cofrestrfa Wrecsam ar Awst 30, 2011 cyn y seremonïau priodas ffug.

Pan holodd swyddogion Asiantaeth y Ffiniau fe bwyntiodd priodferch at y "priodfab" anghywir.

Gallai'r ddau "briodfab" gael eu hanfon yn ôl i'w gwledydd.

Y saith yw:

Andrej Stepanov, 28 oed o Lithuania gafodd ei garcharu am flwyddyn a phedwar mis;

Sandra Beleckaite, 21 oed o Lithuania (304 o ddiwrnodau);

Oskana Alexsandraviciute, 37 oed o Lithuania, (304 o ddiwrnodau);

Antannas Beleckas, 27 oed o Lithuania, (blwyddyn a thri mis);

Manpreet Singh, 27 oed o'r India, priodfab ffug, (blwyddyn);

Jasbir Singh, 21 oed o'r India, priodfab ffug, (11 mis) a

Jaspal Singh Sahota, 51 oed, (dwy flynedd a dau fis).

'Atal'

Clywodd y llys nad oedd y cyplau'n gallu siarad â'i gilydd a bod angen cyfieithydd.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod hwn yn gynllwyn difrifol.

"Dylai'r rhai sy'n rhan o briodasau ffug ddisgwyl dedfryd fydd yn atal rhai eraill rhag troseddu."