Priodasau ffug: Carcharu saith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cofrestrydd wedi amau'r cyplau ffug (rhes ucha) tra oedd tri arall wedi helpu neu drefnu'r cynllwyn

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, oedd yn eistedd yng Nghaer, cafwyd pum dyn a dwy fenyw o Wolverhampton yn euog o dorri rheolau mewnfudo.

Clywodd y llys fod cofrestrydd wedi dechrau amau wrth holi'r menywod oedd yn wreiddiol o Lithuania a'r dynion oedd yn wreiddiol o'r India.

Cafodd y saith eu harestio wrth gyrraedd Cofrestrfa Wrecsam ar Awst 30, 2011 cyn y seremonïau priodas ffug.

Pan holodd swyddogion Asiantaeth y Ffiniau fe bwyntiodd priodferch at y "priodfab" anghywir.

Gallai'r ddau "briodfab" gael eu hanfon yn ôl i'w gwledydd.

Y saith yw:

Andrej Stepanov, 28 oed o Lithuania gafodd ei garcharu am flwyddyn a phedwar mis;

Sandra Beleckaite, 21 oed o Lithuania (304 o ddiwrnodau);

Oskana Alexsandraviciute, 37 oed o Lithuania, (304 o ddiwrnodau);

Antannas Beleckas, 27 oed o Lithuania, (blwyddyn a thri mis);

Manpreet Singh, 27 oed o'r India, priodfab ffug, (blwyddyn);

Jasbir Singh, 21 oed o'r India, priodfab ffug, (11 mis) a

Jaspal Singh Sahota, 51 oed, (dwy flynedd a dau fis).

'Atal'

Clywodd y llys nad oedd y cyplau'n gallu siarad â'i gilydd a bod angen cyfieithydd.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod hwn yn gynllwyn difrifol.

"Dylai'r rhai sy'n rhan o briodasau ffug ddisgwyl dedfryd fydd yn atal rhai eraill rhag troseddu."