Gweinidog yn manylu ar Ardaloedd Menter Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Edwina Hart yn ymhelaethu ar gynlluniau'r ardaloedd menter

Gallai Trawsfynydd yng Ngwynedd a System Badbont yr Hafan, Sir Benfro, fod yn ardaloedd menter.

Daeth y cyhoeddiad wrth i'r Gweinidog Busnes Edwina Hart ymhelaethu ynglŷn â'r pum ardal fenter eisoes wedi'u nodi, Ynys Môn, Caerdydd, Glannau Dyfrdwy, Glyn Ebwy a Sain Tathan.

Y nod yw cefnogi diwydiannau allweddol a sicrhau bod economi Cymru'n fwy cystadleuol.

Dywedodd Ms Hart fod y llywodraeth yn ceisio bod "mor arloesol â phosib" mewn meysydd wedi'u datganoli.

Gan fod cyllid wedi'i gyfyngu'n arw lle nad oedd grymoedd wedi'u datganoli, meddai, roedd angen " gweithio'n galetach ac yn fwy craff drwy ymyrryd ein hunain".

Yn y Senedd brynhawn dydd Mawrth fe eglurodd beth fyddai ffiniau'r ardaloedd menter ond ychwanegodd y byddai 'na rywfaint o drafodaeth yn lleol.

Ffiniau

Byddai Ardal Fenter Ynys Môn yn cynnwys yr holl ynys, gyda rhai ardaloedd penodol yn cael blaenoriaeth fel rhan o gynllun Ynys Ynni.

Y nod, yn ôl y gweinidog, fyddai "rhoi mwy o ysgogiad i helpu twf economaidd yr ynys a gwneud cyfraniad mawr at greu economi carbon isel yng Nghymru".

Yng Nghaerdydd, byddai'r ardal fenter yn cyd-fynd â ffiniau'r Datblygiad Ardal Fusnes Ganolog gyda'r nod o greu lleoliad ar gyfer gwasanaethau ariannol a phroffesiynol o safon ryngwladol.

Trwy gynnwys yr holl ardal dwf yn ogystal â safle Airbus ym Mrychdyn yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, y syniad yw adeiladu ar enw da'r ardal yn y maes cynhyrchu.

Sector preifat

Dywedodd y gweinidog fod y sector preifat wedi mynegi diddordeb yn Ardal Fenter Glyn Ebwy oherwydd ansawdd y gweithlu lleol.

Mae Maes Awyr Caerdydd, Sain Tathan a gweithleoedd a datblygiadau eraill yn y cyffiniau yn creu Ardal Fenter Awyrofod i Gymru.

Yn Nhrawsfynydd bydd y pwyslais ar y sectorau ynni, amgylchedd a thechnoleg a gwybodaeth.

Penderfynwyd ar System Badbont yr Hafan, Sir Benfro, oherwydd ei lleoliad strategol pwysig.

Doedd dim modd cadarnhau y byddai'n ardal fenter am y tro gan fod y porthladd yn eiddo i'r goron.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol