Cytundeb gohebwyr yn dod i ben

  • Cyhoeddwyd
Gerallt PennantFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gerallt Pennant wedi bod yn wyneb cyfarwydd ar Wedi 7 ers tro

Mae dau o wynebau cyfarwydd S4C wedi cael clywed y bydd eu cytundebau'n dod i ben ddiwedd mis Chwefror.

Mae Gerallt Pennant a Meinir Gwilym wedi ymddangos yn gyson ar raglenni Wedi 7.

Bu'r ddau yn gweithio yn swyddfa Tinopolis yng Nghaernarfon ac mae'r cwmni wedi cadarnhau y bydd y swyddfa yng nghanolfan Galeri yn cau.

Nid yw staff cynhyrchu yng Nghaernarfon wedi clywed beth fydd yn digwydd iddyn nhw ond mae'r broses recriwtio wedi dechrau allai arwain at weithwyr yn cael eu symud i ganolfan arall neu weithio gartre.

38 o staff

Daw'r newidiadau oherwydd cytundeb ar gyfer rhaglen gylchgrawn Tinopolis i S4C, rhaglen fydd yn dechrau ym mis Mawrth.

Bydd cyfanswm o 38 o staff Tinopolis, sydd â'u pencadlys yn Llanelli, yn colli eu swyddi.

Dywedodd cadeirydd y cwmni, Ron Jones: "Roedd Wedi 7 a Wedi 3 yn rhaglenni â chyllideb oedd yn caniatáu dwy eitem o wahanol gymunedau o Gymru dros loeren bob nos.

"Gyda thoriad o 65% yr awr i gyllideb y gwasanaeth newydd gan S4C mae'n dilyn na all y rhaglenni newydd wneud popeth oedd o fewn gallu Wedi 7 a Wedi 3.

"Un effaith uniongyrchol arall i'r toriadau, sy'n cynnwys colli 38 o staff, yw cau'r swyddfa yn Galeri, Caernarfon.

"Mae hyn yn peri tristwch mawr i ni er y byddwn yn gwneud popeth o fewn cyfyngiadau'r gyllideb i wasanaethu'r gwylwyr ffyddlon dros Gymru gyfan.

"Mae gwaith ein tîm yn y gogledd wedi bod yn amhrisiadwy dros y blynyddoedd ac mae'n siom enfawr gorfod ffarwelio â Gerallt Pennant a Meinir Gwilym gan fod S4C wedi penderfynu nad oes lle iddynt yn rhan o'r gwasanaeth newydd sy'n fwy tabloid ei naws".

'Mater i'r cwmni'

Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C: "Mae Tinopolis wedi ennill tendr gwerth £5.1m i gynnal gwasanaeth cylchgrawn cyfoes sydd yn cynnwys rhaglen gylchgrawn nosweithiol rhwng nos Lun a nos Iau.

"Yn ogystal â chyflwyno eitemau hamdden a sgyrsiau gyda gwesteion, bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys adroddiadau ar gamera fydd yn rhoi sylw i straeon a phynciau o gymunedau ledled Cymru.

"Rydym ni wedi nodi o'r dechrau'r pwysigrwydd i adlewyrchu Cymru gyfan.

"Mater i'r cwmni yw penderfynu ynglŷn â lefelau staffio a lleoliadau swyddfeydd, ond rydym yn hyderus y bydd y rhaglen newydd yn cynrychioli Cymru gyfan a barn bobl o bob cwr o Gymru yn unol â gofynion Gweledigaeth 2012 a chynlluniau a brand Calon Cenedl S4C.

"Mae Tinopolis hefyd wedi ennill cytundeb mewn tendr agored i ddarparu rhaglen adloniadol nos Wener fydd yn paratoi'r gynulleidfa at y penwythnos - cytundeb sy'n werth £2.7m."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol