Ffermwyr Ifanc am newid y drefn?

Cyhoeddwyd

Mae rhai o ganghennau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru am newid trefn y mudiad.

Deellir bod cefnogaeth ym Meirionnydd i'r syniad o dalu aelodaeth i fudiad ffermwyr ifainc yng Nghymru yn unig.

Ond mae 'na aelodau eraill yng Ngymru sy'n teimlo y dylid dilyn y drefn bresennol gan eu bod nhw'n cael cyfleoedd dros Glawdd Offa.

Mae cwestiwn mudiad yng Nghymru wedi ei godi droeon ac wedi ei wrthod.

Un syniad sy'n cael ei gynnig ydy bod y siroedd sy'n awyddus i ymrwymo i Gymru yn unig yn cael gwneud hynny a bod y siroedd sy'n dymuno parhau yn rhan o fudiad Cymru a Lloegr yn cael gwneud hynny hefyd.

Bydd y mater yn cael ei drafod yng nghyfarfod y mudiad ddydd Sadwrn yn Llanelwedd ond ni fydd cyhoeddiad tan fis Mehefin.

'Gwerth am arian'

Iwan Meirion yw is-gadeirydd y gangen ym Meirionnydd, a dywedodd: "Teimlo ydan ni nad ydan ni yn cael gwerth am yr arian sy'n mynd i'r mudiad yn Lloegr a hefyd yn teimlo nad ydan ni'n cael y gwasanaeth gorau yn y Gymraeg o Loegr.

"Yn aml, mae papurau sy'n dod yn ôl i ni - yn bosteri ac ati - yn uniaith Saesneg ac mae'n cymryd hydoedd i'r rheini gael eu cyfieithu i'r Gymraeg."

Dywedodd fod gan y gangen nifer o gwestiynau i'w holi yn y pwyllgor cenedlaethol, gan gynnwys beth oedd barn canghennau eraill drwy Gymru am y syniad o ymwahanu.

Os na fyddai cytundeb, meddai, byddai'n rhaid mynd yn ôl at y pwyllgor lleol ym Meirionnydd.

"Yn y bôn gwneud hyn ar ran ein haelodau ydan ni.

"Mae oddeutu 200 o aelodau ym Meirionnydd ac rydan ni am gael gwell mudiad i'r aelodau."

'Democrataidd'

Dywedodd Dylan Jones, Cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, eu bod wedi cynnal adolygiad o'r materion yr oedd aelodau wedi eu crybwyll.

"Un o'r pethau sydd wedi eu crybwyll yw a ddylai siroedd ymaelodi â Chymru yn unig yn hytrach na Chymru a Lloegr.

"Fel mudiad democrataidd rydym wedi rhoi cyfle i aelodau fynd yn ôl i'r siroedd a'r clybiau i wneud y penderfyniad.

"Wnaeth aelodau ambell sir grybwyll fod hwn yn syniad y dylid edrych i mewn iddo ac felly i gadw pawb yn hapus dwi'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn edrych ar bob ffordd bosib a beth sydd orau ar gyfer yr aelodau i gyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol