Ffrae am lwybr arfordirol yn Sir y Fflint

Bae Ceredigion Image copyright BBC news online
Image caption Bydd y llwybr - fydd yn rhedeg ar hyd arfordir Cymru gyfan - yn agor ym mis Mai 2012

Mae corff cadwriaethol wedi dweud eu bod yn chwilio am le gwell yn dilyn anghydfod am leoliad llwybr arfordir Cymru yn Sir y Fflint.

Roedd cynghorwyr tre'r Fflint am i'r llwybr fynd drwy gorsydd ger Castell y Fflint, ond mae perchnogion y tir - yr RSPB - wedi gwrthod gan ddweud ei fod "yn hanfodol i nifer anferth o adar".

Bydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) yn defnyddio llwybr sy'n bodoli'n barod am y tro, ond yn gobeithio dod o hyd i leoliad gwell ymhen y rhawd.

'Hawl mynediad'

Roedd rhai cynghorwyr yn y Fflint am i'r llwybr 870 milltir fynd drwy gors Oakenholt, ond mynnodd CCGC ei bod yn bwysig gwarchod adar sy'n nythu, gan gynnwys y rhostog cynffonddu.

Dywedodd llefarydd: "Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, ac o ystyried nad oes hawl mynediad i'r cyhoedd drwy'r warchodfa adar, ni fydd y llwybr arfordirol yn mynd trwy warchodfa'r RSPB pan fydd yn agor ar Fai 5."

Dywedodd CCGC y byddai'r llwybr presennol rhwng Cei Conna ac Oakenholt yn cael ei ddefnyddio am y tro.

Ychwanegodd y llefarydd: "Y gobaith yw ymhen y rhawd y gallwn ganfod lleoliad gwell i'r llwybr fydd ddim yn aflonyddu ar yr adar."

'Embaras'

Roedd y Cynghorydd Ian Roberts - sy'n gynghorydd tref a Sir Fflint - wedi cyhuddo'r RSPB o greu embaras i'r sir drwy beidio caniatáu mynediad i'r corsydd.

Dywedodd: "Rwy'n un o'r bobl yna sy'n credu y dylai llwybr arfordirol fynd ar hyd yr arfordir. Fe ddylech chi o leia' fedru gweld yr arfordir.

"Pan ddaeth Edward I i godi Castell y Fflint, mi fedra i ddychmygu y byddai'r RSPB a CCGC yn dweud wrtho 'Chwech chi ddim gwneud hynny'.

"Edrychwch ar yr holl ddiwydiant sydd wedi dod o Sir Fflint dros y blynyddoedd a gesiwch be? Mae'r adar yn dal yna.

"Maen nhw wedi ymdopi. Mae'n biti garw na all yr RSPB a CCGC ymdopi mor gyflym."

Ond dywedodd Mike Webb, swyddog gwarchod gyda'r RSPB yng Nghymru, fod y corsydd wedi eu gwarchod fel hafan ddiogel i adar.

Dywedodd: "Rydym yn cefnogi Cyngor Sir y Fflint a CCGC am eu safiad ynglŷn ag amhriodolrwydd difrodi'r llwybr yn Oakenholt, ac yn edrych ymlaen at ddatblygu un o'r dewisiadau eraill ar gyfer y llwybr arfordirol."

Dywedodd Cyngor Sir y Fflint fod adroddiad ecolegol wedi canfod bod deddfwriaeth Ewropeaidd yn eu hatal rhag mynd â'r llwybr newydd drwy'r corsydd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.