Ffrae am lwybr arfordirol yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Bae CeredigionFfynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y llwybr - fydd yn rhedeg ar hyd arfordir Cymru gyfan - yn agor ym mis Mai 2012

Mae corff cadwriaethol wedi dweud eu bod yn chwilio am le gwell yn dilyn anghydfod am leoliad llwybr arfordir Cymru yn Sir y Fflint.

Roedd cynghorwyr tre'r Fflint am i'r llwybr fynd drwy gorsydd ger Castell y Fflint, ond mae perchnogion y tir - yr RSPB - wedi gwrthod gan ddweud ei fod "yn hanfodol i nifer anferth o adar".

Bydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) yn defnyddio llwybr sy'n bodoli'n barod am y tro, ond yn gobeithio dod o hyd i leoliad gwell ymhen y rhawd.

'Hawl mynediad'

Roedd rhai cynghorwyr yn y Fflint am i'r llwybr 870 milltir fynd drwy gors Oakenholt, ond mynnodd CCGC ei bod yn bwysig gwarchod adar sy'n nythu, gan gynnwys y rhostog cynffonddu.

Dywedodd llefarydd: "Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, ac o ystyried nad oes hawl mynediad i'r cyhoedd drwy'r warchodfa adar, ni fydd y llwybr arfordirol yn mynd trwy warchodfa'r RSPB pan fydd yn agor ar Fai 5."

Dywedodd CCGC y byddai'r llwybr presennol rhwng Cei Conna ac Oakenholt yn cael ei ddefnyddio am y tro.

Ychwanegodd y llefarydd: "Y gobaith yw ymhen y rhawd y gallwn ganfod lleoliad gwell i'r llwybr fydd ddim yn aflonyddu ar yr adar."

'Embaras'

Roedd y Cynghorydd Ian Roberts - sy'n gynghorydd tref a Sir Fflint - wedi cyhuddo'r RSPB o greu embaras i'r sir drwy beidio caniatáu mynediad i'r corsydd.

Dywedodd: "Rwy'n un o'r bobl yna sy'n credu y dylai llwybr arfordirol fynd ar hyd yr arfordir. Fe ddylech chi o leia' fedru gweld yr arfordir.

"Pan ddaeth Edward I i godi Castell y Fflint, mi fedra i ddychmygu y byddai'r RSPB a CCGC yn dweud wrtho 'Chwech chi ddim gwneud hynny'.

"Edrychwch ar yr holl ddiwydiant sydd wedi dod o Sir Fflint dros y blynyddoedd a gesiwch be? Mae'r adar yn dal yna.

"Maen nhw wedi ymdopi. Mae'n biti garw na all yr RSPB a CCGC ymdopi mor gyflym."

Ond dywedodd Mike Webb, swyddog gwarchod gyda'r RSPB yng Nghymru, fod y corsydd wedi eu gwarchod fel hafan ddiogel i adar.

Dywedodd: "Rydym yn cefnogi Cyngor Sir y Fflint a CCGC am eu safiad ynglŷn ag amhriodolrwydd difrodi'r llwybr yn Oakenholt, ac yn edrych ymlaen at ddatblygu un o'r dewisiadau eraill ar gyfer y llwybr arfordirol."

Dywedodd Cyngor Sir y Fflint fod adroddiad ecolegol wedi canfod bod deddfwriaeth Ewropeaidd yn eu hatal rhag mynd â'r llwybr newydd drwy'r corsydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol