Cais i newid stad i 'bentref gofal'

Cyhoeddwyd
Pool Park. Clawdd-newyddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cais cynllunio yn cynnwys bwriad i adfer hen lawnt fowlio ac adeiladu "pentref o fythynnod" a chaffi.

Gallai stad gafodd ei adeiladu yn yr 16eg ganrif gael ei drawsnewid i "bentref gofal" fyddai'n cynnwys cartref gofal 38 gwely a 60 fflat.

Mae Pool Park yng Nghlawdd-newydd ger Rhuthun wedi bod yn wag ers i'r adeilad gau fel ysbyty 20 mlynedd yn ôl.

Mae dirywiad yng nghyflwr yr stad wedi codi pryderon yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Ond yn awr mae cwmni datblygu o Ruthun a brynodd yr stad 29 erw mewn ocsiwn yn y 1990au wedi cyflwyno cais cynllunio i'r cyngor sir.

Grisiau mawreddog

Cafodd rhan o'r stad ei ddefnyddio fel gwersyll carcharorion rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Dywed adroddiad a gafodd ei gomisiynu gan y perchennog, Roberts Holmes: "Mae'n amlwg bod cyflwr cyfredol y tŷ a'r stad ill dau wedi codi pryder a bod rhaid canfod defnydd ymarferol a chynaliadwy ar eu cyfer".

Mae'r prif adeilad yn Adeilad Rhestredig Gradd II ac yn cynnwys grisiau mawreddog.

Mae nodweddion eraill yr stad yn cynnwys gardd â mur o'i chwmpas a deial haul sy'n dyddio nôl i'r 16eg ganrif.

Dywedodd y perchennog, Ian Roberts, fod rhai o nodweddion yr adeilad fel "angylion" a phaneli pren wedi eu symud o'r adeilad rhag iddynt gael eu difrodi.

"Roedden ni'n bryderus rhag ofn i rywun dorri i mewn i'r adeilad," meddai Mr Roberts gan ychwanegu bod plwm eisoes wedi ei ddwyn o'r to.

Mae'r cais cynllunio yn cynnwys y bwriad i ddefnyddio'r ardd â mur o'i chwmpas fel rhandiroedd ar gyfer y preswylwyr, adfer hen lawnt fowlio, ac adeiladu "pentref o fythynnod" a chaffi.

Y gred yw bod y stad wedi cael ei ddefnyddio fel parc ceirw ar gyfer Castell Rhuthun yn ystod y canol oesoedd.

Mae rhai o'r coed ar yr stad yn dyddio nôl i'r 15fed ganrif yn ôl y dogfennau sydd wedi eu cyflwyno ynghŷd â'r cais cynllunio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol