Tyrbinau gwynt: 200 yn protestio

Protest ynni gwynt Image copyright bbc
Image caption Roedd y brotest y tu allan i bencadlys Cyngor Sir Ynys Môn

Roedd dros 200 o brotestwyr yn Llangefni ddydd Mercher oherwydd y nifer gynyddol o geisiadau cynllunio am ffermydd gwynt ar Ynys Môn.

Mae dros 40 o safleoedd newydd ar Ynys Môn dan ystyriaeth ar gyfer codi tyrbinau gwynt.

Eisoes mae'r cyngor sir wedi dweud eu bod am lunio polisïau cynllunio newydd i ddelio efo'r holl geisiadau ac y byddai cyfle cyn bo hir i bobl yr ynys roi eu barn.

Mae mudiad sy'n erbyn y datblygiadau wedi dweud y byddai mwy o dyrbinau'n "dinistrio cefn gwlad".

Yn ôl Ynys Môn yn erbyn Tyrbinau Gwynt, dyw polisi'r awdurdodau ddim yn ddigon cadarn.

Gallai rhai o'r tyrbinau fod hyd at 100 metr o uchder.

'Gor-ddatblygu'

Dywedodd y cyngor fod nifer y ceisiadau ddaeth i law yn destun pryder a'u bod yn trafod newidiadau posibl i'w polisi tyrbinau gwynt.

Yn ôl arweinydd yr awdurdod, y Cynghorydd Brian Owen: "Does neb synhwyrol eisiau gweld tyrbinau gwynt ymhob rhan o'r ynys.

"Rhaid i ni edrych ar y ceisiadau yma'n rhesymol a thrin pob cais yn ôl ei rinwedd ei hun felly.

"Mae'n bosib cael ffermydd gwynt allan yn y môr ... rhaid i ni fod yn ofalus i beidio â gor-ddatblygu gyda'r tyrbinau gwynt yma."

'Lleiafrif bach'

Dywedodd Owain Evans, llefarydd ar ran Ynys Môn Yn Erbyn Tyrbinau Gwynt: "Rwy'n meddwl ein bod ni'n rhoi'r neges drosodd i'r cynghorwyr nad ydi hyn ddim yn dderbyniol.

"Dydyn ni ddim angen datblygu'r tyrbinau anferth yma yng nghefn gwlad Ynys Môn - fe fydd yn effeithio ar ein heconomi mi, mi fydd yn effeithio ar ein tirlun ni ac mi fydd hefyd yn effeithio ar y bobl yma.

"Dydyn ni ddim yn erbyn tyrbinau bach ar dir fferm ac ati - tyrbinau o lai na 15 metr sy'n disgyn o fewn y polisi cynllunio, ond mae'r teimlad yn gryf a lleiafrif bach iawn sydd o blaid y tyrbinau anferth yma."

Os nad yw polisi'r cyngor yn newydd yn sylweddol, meddai, fe fydd yr ymgyrchu'n parhau.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.