BBC Cymru Fyw

Chwech yn cynnig prynu Peacocks

Published
image copyrightBBC news grab
image captionMae'r gweinyddwyr KPMG wedi derbyn chwech o gynigion am gwmni Peacocks
Mae BBC Cymru ar ddeall bod gweinyddwyr Peacocks hyd yn hyn wedi derbyn chwech o gynigion i brynu'r cwmni.
Roedd rownd gyntaf y cynigion i brynu'r cwmni - sydd â 653 o siopau - ddydd Llun a'r diwrnod olaf ar gyfer cynigion terfynol yw dydd Llun nesaf.
Yn Ionawr dywedodd Peacocks, sy'n cyflogi tua 9,000 o bobl ar draws y DU, fod 249 o staff yn eu pencadlys yng Nghaerdydd yn colli eu swyddi.
Mae KPMG, y gweinyddwyr, wedi dweud bod dyledion y cwmni'n £750 miliwn, tua'r un swm â gwerthiant y grŵp yn gyfan.
Dywedodd KPMG y bydden nhw'n parhau i gyflogi'r 266 o staff ar ôl yn y pencadlys - a rhedeg siopau Peacocks - wrth chwilio am brynwr.

Adolygu

Bydd y gweinyddwyr yn adolygu yr holl gynigion cyn penderfyniad terfynol ond mae'n aneglur ar hyn o bryd pryd y bydd y penderfyniad.
Cafodd un o ganghennau Peacocks - Bonmarché - ei werthu'r mis diwethaf i gwmni Sun European Partners.
Dywedodd Sun y byddai'n cadw 230 o siopau Bonmarché ar agor ond yn cau tua 160.
Gallai hynny olygu 1,400 o ddiswyddiadau allan o weithlu o 3,800.

Straeon perthnasol

  • Gweinyddwyr: 'Diddordeb mawr' mewn prynu Peacocks