Ymgyrch farchnata i ddenu meddygon

doctor Image copyright bbc
Image caption Mae prinder meddygon sy'n arbenigo mewn rhai meysydd

Mae ymgyrch i ddenu meddygon i Gymru wedi cael ei lansio wrth i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol geisio llenwi 200 o swyddi gwag.

Mae'r GIG wedi cael trafferth recriwtio mewn rhai rhannau o Gymru, a thrafferth recriwtio meddygon arbenigol mewn rhai meysydd.

Mae gweinidogion yn cyfadde' mai un broblem benodol yw canfod meddygon i weithio yng ngorllewin Cymru.

Ar ddiwedd Rhagyr 2011, roedd 201 o swyddi gwag i feddygon yn cael eu hysbysebu gan y GIG yng Nghymru.

Mae gwefan arbennig wedi ei chreu i gynnig gwybodaeth i feddygon ynglŷn â byw a gweithio yng Nghymru.

'Unigryw'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths: "Mae Cymru, fel sawl rhan arall o'r DU, yn cael trafferth denu meddygon i ambell rhan o'r wlad ac i arbenigo mewn rhai meysydd.

"Bydd yr ymgyrch yma'n pwysleisio y gwerthoedd a'r cyfleoedd unigryw sydd gan Gymru i'w cynnig i feddygon yn broffesiynnol ac o safbwynt ffordd o fyw.

"Nid oes pocedi dwfn gan y byrddau iechyd, a rhaid sicrhau bod ganddynt y staff angenrheidiol sydd wedi eu hyfforddi."

Mewn ymateb, dywedodd cymdeithas feddygol y BMA bod ganddynt "ddisgwyliadau uchel" y byddai'r byrddau iechyd a Llywodraeth Cymru yn gweithio'n galetach i lenwi'r swyddi gwag.

Dywedodd ysgrifennydd y BMA yng Nghymru, Richard Lewis: "Mae gan Gymru gymaint i'w gynnig, ond rhaid gwella'n hymdrechion i bwysleisio rhai o'r cyfleoedd gwych sydd gan Gymru i'w cynnig."

Dywedodd yr Athro Peter Donnelly, sy'n goruchwylio hyfforddiant meddygol yng Nghymru, bod y meysydd arbenigol y mae meddygon yn eu dewis yn newid.

Roedd hynny wedi cyfrannu at brinder o arbenigwyr mewn meysydd fel paediatreg, meddygaeth argyfwng a seiciatryddiaeth, meddai.

"Mae gorllewin a gogledd Cymru yn ei chael hi'n anodd i ddenu meddygon dan hyfforddiant," ychwanegodd.

Mewn cyfarfod o bwyllgor iechyd y Cynulliad yr wythnos ddiwethaf, dywedodd cyfarwyddwr y GIG yng Nghymru, David Sissling, bod rhai swyddi yn wag er iddyn nhw gael eu hysbysebu sawl gwaith.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.