Pryder Carwyn Jones am 'fygythiad anghymesur'

  • Cyhoeddwyd
Pencadlysoedd S4C a BBC CymruFfynhonnell y llun, BBC Wales
Disgrifiad o’r llun,
Prif Weinidog: "Mae'n hanfodol bod y ddau gorff yn adeiladu ar y cytundeb newydd a gafwyd rhyngddyn nhw"

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi mynegi ei bryderon am newidiadau i BBC Cymru ac S4C wrth gwrdd â Chadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC.

Dywedodd fod y toriadau i BBC Cymru yn "anghymesur" cyn y cyfarfod gyda'r Arglwydd Chris Patten.

Mae BBC Cymru wedi amlinellu cynlluniau i arbed £10.7m dros bum mlynedd.

Yn y cyfamser, mae cyfrifoldeb am ariannu y rhan fwyaf o S4C yn cael ei drosglwyddo o Lywodraeth y DU i'r drwydded deledu.

Mae angen i'r BBC gyflawni arbedion o 16% yng Nghymru - neu £10.7m - erbyn 2016-17.

Bydd tua 100 o swyddi, yn bennaf mewn meysydd cynorthwyol, yn cael eu colli.

Ledled y BBC mae disgwyl toriadau o 20%.

'Cyfyngedig'

Cyn y cyfarfod, dywedodd Carwyn Jones: "Rwy'n pryderu bod y newidiadau y bwriedir eu gwneud i'r BBC yn fygythiad anghymesur i wasanaethau lleol yng Nghymru.

"Y gwir amdani yw bod y dewisiadau sydd ar gael i bobl Cymru o ran darlledu yn eithaf cyfyngedig ar wahân i'r gwasanaethau teledu a radio y mae'r BBC yn eu darparu.

"Mae lle arbennig i'r BBC yng Nghymru ac mae'n hanfodol o ran rhoi gwybodaeth i'n dinasyddion.

"Mae'r BBC wastad wedi bod yn hollbwysig o ran adlewyrchu ac atgyfnerthu diwylliant Cymru, a hynny yn y Gymraeg a'r Saesneg.

"Byddai'n eironi creulon petai'r cynnydd ym mhwerau deddfu'r Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei ddilyn bron yn syth gan ostyngiad yn nifer yr oriau sy'n cael eu neilltuo i Gymru ar y teledu a'r radio.

"Fe fydda i hefyd yn atgoffa Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth mor bwysig yr ydyn ni'n gweld y bartneriaeth newydd rhyngddyn nhw ac S4C.

"Mae'n hanfodol bod y ddau gorff yn adeiladu ar y cytundeb newydd a gafwyd rhyngddyn nhw ar ddiwedd 2011.

"Erbyn hyn mae gan y BBC yng Nghymru ac yn genedlaethol gyfraniad pwysicach fyth i'w wneud i ddarlledu Cymraeg ac i S4C annibynnol yn y dyfodol."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol