Ray'n anelu'n uchel

  • Cyhoeddwyd
Ray WilliamsFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Ray Williams fedal aur am godi pwysau yng Ngemau'r Gymanwlad yn 1986

Efallai nad yw Albania yn un o enwau mawr y byd chwaraeon ond fe allai'r wlad fod yn hwb i ganolfan chwaraeon ar Ynys Môn.

Mae criw codi pwysau Albania yn ystyried defnyddio Caergybi fel eu canolfan hyfforddi wrth baratoi am Gemau Olympaidd Llundain.

Fe fyddai hynny'n bluen arall yn het un dyn yn arbennig - enillydd medal aur y Gymanwlad, Ray Williams - hyfforddwr codi pwysau cenedlaethol Cymru.

Ray, 52 oed, yw'r dyn fu'n bennaf gyfrifol am sefydlu Canolfan Codi Pwysau a Ffitrwydd Caergybi ac Ynys Môn lle nae cynllun adnewyddu gwerth £300,000.

Y llynedd daeth athletwyr o China am wythnos i'r ganolfan ond maen nhw wedi penderfynu teithio yn syth o Beijing i Lundain yn haf 2012.

Mae Ray yn croesi ei fysedd y bydd Albania yn dewis Caergybi fel canolfan a defnyddio Prifysgol Bangor fel llety.

Cefnogaeth

Daeth cefnogaeth ariannol i wella'r ganolfan gan fudiad WINSENT (Wales Ireland Network for Social Entrepreneurship), ac maen nhw hefyd yn trefnu gwirfoddolwyr i fynychu cyrsiau am agweddau gweinyddol y fenter.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Daeth Ray, 52 oed, yn ôl i Gaergybi wedi 24 blynedd yn y Fyddin

Dywedodd Ray Williams: "Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth WINSENT. Ar hyn o bryd mae gennym tua 80 o aelodau ond yn gobeithio cynyddu'r nifer i 150 ac yn y pen draw sicrhau bod gennym godwyr pwysau llawn amser.

"Does dim amheuaeth y gall adnoddau da fod yn ysbrydoliaeth ac fel Canolfan Rhagoriaeth gallwn gystadlu gyda Lilleshall a Caerfaddon."

Talent

Cafodd Ray ei eni yng Nghaergybi a dychwelodd i'r dref wedi 24 blynedd yn y Fyddin.

Mae'r clwb wedi meithrin talent chwaraeon dros y blynyddoedd, ac un o'r sêr presennol yw Gareth Evans, hogyn o Gaergybi sy'n aelod o garfan hyfforddi Prydain ar gyfer y gemau yn Llundain.

Ychwanegodd Ray: "Byddwn yn synnu'n fawr os na fydd Gareth yn cael ei ddewis i'r tîm terfynol ar gyfer Llundain."

Mae'r ganolfan yng Nghaergybi wedi bod ar gau ers mis Tachwedd oherwydd codi estyniad a gwella'r adnoddau presennol.

Bydd yn ailagor o fewn wythnosau.