BBC Cymru Fyw

Galw am 'lysgenhadon' twristiaeth yng ngogledd Cymru

Published
image copyrightOther
image captionMae Dewi Davies am hybu gyrfeydd ym myd twristiaeth i bobl ifainc
Mae ymgyrch wedi ei lansio i recriwtio 'llysgenhadon' i berswadio mwy o bobl ifainc i weithio ym myd twristiaeth yng ngogledd Cymru.
Mae Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru am ddod o hyd i 16 o bobl fydd yn medru ysbrydoli pobl ifanc i ystyried gyrfa mewn twristiaeth.
Mae'r prosiect yn cael ei redeg gan y bartneriaeth ar y cyd gyda Gyrfa Cymru.
Bydd y 'llysgenhadon' llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gwrs hyfforddiant yn Llandudno ar Chwefror 20 a 21.
Dywedodd Alan Davies, rheolwr y prosiect: "Nod yr ymgyrch yma yw codi proffil gyrfaoedd yn y diwydiant lletygarwch
"Bydd y llysgenhadon yn mynd i ysgolion i ysbrydoli pobl ifainc 14 i 16 mlwydd oed trwy siarad am eu profiadau gan esbonio pam fod y diwydiant mor gyffrous."
Dywedodd Dewi Davies, o Bartneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru fod twristiaeth yn rhan bwysig o economi gogledd Cymru, yn dod â £2.1 biliwn i'r ardal ac yn cyflogi bron 40,000 o bobl.
"Mae angen recriwtio'r bobl gywir i'r diwydiant, pobl ifainc fydd yn ystyried lletygarwch a thwristiaeth yn yrfa wych dros ben," ychwanegodd.