Gwasanaeth fferi'n dod i ben

  • Cyhoeddwyd
Fferi Abertawe-Cork yn nociau AbertaweFfynhonnell y llun, BBC News online
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r fferi wedi cludo dros 150,000 o deithwyr ers dechrau hwylio ym mis Mawrth 2010

Bydd y gwasanaeth fferi o Abertawe i Corc yn Iwerddon yn dod i ben.

Aflwyddiannus oedd y trafodaethau rhwng Enterprise Ireland a Chyllid Cymru i achub y cwmni ddydd Mercher.

Mae'r perchnogion - West Cork Tourism Co-operative Society - yn cael eu rhoi yn nwylo'r gweinyddwyr neu'n mynd i'r wal ddydd Iau ac mae hyn yn dibynnu ar benderfyniad barnwr.

Bydd 78 o swyddi'n cael eu colli ynghyd â gwariant twristiaeth o £20 miliwn yn Ne Cymru.

'Ymdrechion arwrol'

Dywedodd cadeirydd y cwmni, Noel Murphy, wrth y staff: "Er gwaetha ymdrechion arwrol yn Iwerddon a Chymru, rydym yn siomedig o orfod cyhoeddi nad oedd modd achub y rhan bwysig hon o'r isadeiledd twristiaeth.

"Y fferi rhwng Abertawe a Corc oedd yr unig gysylltiad i deithwyr a chargo rhwng de-orllewin Iwerddon a De Cymru ac roedd yn hwb i fusnes a thwristiaeth yn y ddwy ranbarth."

Daw'r cyhoeddiad yr wythnos y lansiodd grŵp trawsbleidiol o Aelodau Cynulliad ymchwiliad i sut y gallai porthladdoedd a meysydd awyr Cymru hybu'r economi.

Dywedodd Mr Murphy fod gan Lywodraeth Cymru bwerau penodol yn achos cysylltiadau trafnidiaeth, polisi cynllunio, grantiau a chefnogaeth ariannol arall, a bod angen iddyn nhw eu defnyddio i godi proffil Cymru fel cyrchfan twristiaid - a chynyddu masnach ryngwladol a chysylltiadau twristiaid.