Staff meddygol yn 'colli hyder'

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty BronglaisFfynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Yn ddiweddar, cyhoeddodd y bwrdd eu bod yn adolygu gwasanaethau

Mae uwchswyddogion meddygol Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, wedi dweud eu bod wedi colli hyder ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda.

Mewn llythyr at brif weithredwr y bwrdd, Trevor Purt, mae ymgynghorwyr ac arbenigwyr meddygol wedi dweud nad ydyn nhw'n credu bod y bwrdd iechyd wedi "ymrwymo'n llwyr" i gefnogi'r ysbyty wrth ddarparu gwasanaethau'n lleol.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y bwrdd eu bod yn adolygu gwasanaethau, gan gynnwys uned ddamweiniau Ysbyty Bronglais, Ysbyty'r Tywysog Philip, Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin ac Ysbyty Llwynhelyg.

Mae'r bwrdd wedi dweud nad oes unrhyw benderfyniad terfynol wedi ei wneud eto.

'Safonau'

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Chyflenwi Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Tony Chambers: "Rhaid i'n gwasanaethau gydymffurfio â safonau diogelwch ac ansawdd ac ni fyddem yn ystyried cynigion anniogel.

"... rydym yn glir nad yw peidio â newid yn opsiwn.

"Bydd rhaid i unrhyw fodel gwasanaeth arfaethedig wella ansawdd gwasanaethau, a chanlyniadau cleifion."

"Mae'n siom bod clinigwyr wedi penderfynu mynegi eu barn yn y modd hwn.

"Rydym eisoes wedi cynnal cyfnod hir o ymgysylltu ag uwch glinigwyr yn y tair sir.

'Ymgysylltu'

"Mae'r bwrdd iechyd wrthi'n cynnal cyfnod o wrando ac ymgysylltu er mwyn egluro'r opsiynau, a gwrando ar farn yr holl staff, gan gynnwys clinigwyr, grwpiau rhanddeiliaid, a'r cyhoedd, er mwyn cael eu barn a llunio'r opsiynau a fydd yn mynd ymlaen yn y pen draw i ymgynghoriad ffurfiol yn hwyrach eleni."

Dywedodd eu bod yn cydnabod pryderon preswylwyr oedd yn mynychu Ysbyty Cyffredinol Bronglais ac yn ystyried eu barn.

Ddydd Mercher cododd AC Ceredigion Elin Jones y mater yn y Senedd ym Mae Caerdydd a dweud ei bod wedi cael golwg ar y llythyr cyn iddo gael ei anfon.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths: "Ni allaf ymateb i gynnwys llythyr nad wyf wedi ei weld ond os ydych chi'n dymuno anfon y llythyr fe wnaf i ymateb."

Anfodlonrwydd

Mae llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, Darren Miller, wedi dweud bod y llythyr yn dangos fod yna anfodlonrwydd mawr am ad-drefnu iechyd yn yr ardal.

"Mae'n codi cwestiwn am gyfeiriad y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru ac mae'n codi cwestiwn am y modd mae'r Gweinidog Iechyd yn rheoli'r gwasanaeth.

"Rydym wedi dweud a dweud y bydd strategaeth y Llywodraeth Lafur a thoriadau mewn cyllid yn creu anhrefn ymhlith byrddau iechyd, ac mae hyn yn brawf pellach nad oes modd gwireddu'r cynigion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol