Ailagor hen linell reilffordd?

  • Cyhoeddwyd
VelorailFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae system Velorail yn boblogaidd yn Ewrop

Mae grŵp cymunedol am ddefnyddio hen linell reilffordd rhwng Blaenau Ffestiniog a Thrawsfynydd i hybu twristiaeth yn yr ardal.

Bydd grŵp Cymunedau'n Gyntaf Antur Stiniog yn cynnal profion ar drên sy'n cael ei bweru trwy ddefnyddio pedalau.

Bydd Antur Stiniog yn defnyddio'r cerbyd Velorail, sy'n boblogaidd yn Ewrop, i gynnal y profion.

Mae'r fenter yn rhan o gynlluniau'r grŵp i ddefnyddio hen chwareli a chefn gwlad fel canolfan ar gyfer gweithgareddau awyr agored.

Llwybrau beicio

Disgwylir i Antur Stiniog gwblhau pum llwybr beicio mynydd yn yr ardal erbyn mis Gorffennaf a chreu mwy ohonynt erbyn 2013.

Mae trigolion lleol hefyd yn derbyn hyfforddiant i'w galluogi i fod yn dywysyddion cerdded, seiclo, canŵio a gweithgareddau awyr agored eraill.

Bwriad Antur Stiniog yw cynnal profion ar y cerbyd Velorail ddydd Gwener wedi i grwpiau lleol, gan gynnwys plant ysgol, glirio rhan o'r hen linell reilffordd.

Does dim dyddiad wedi ei roi eto ar gyfer agor yr atyniad i'r cyhoedd yn barhaol.

Llystyfiant

Mae Blaenau Ffestiniog yn un o bedair ardal sy'n ffurfio menter gweithgareddau awyr agored Canolfan Ragoriaeth Eryri.

Bydd canolfan ymwelwyr yn cael ei hadeiladu yn Llechwedd fydd yn cynnwys caffi, cyfleusterau cynhadledd, gweithdy beicio a llefydd i seiclwyr gael cawodydd a golchi eu beiciau.

Mae'r cynllun yn rhan o fuddsoddiad gwerth £4 miliwn gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru sy'n cynnwys gwella cyfleusterau llwybrau beicio Coed y Brenin, Canolfan Chwaraeon Dŵr Glan-llyn a physgota yn Llyn Trawsfynydd.

Dywedodd Ceri Cunnington, sy'n aelod o Antur Stiniog, fod y grŵp wedi cael caniatâd mewn egwyddor i brydlesi'r llinell reilffordd ond bu'n rhaid iddynt glirio'r llystyfiant o'r cledrau cyn dechrau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol