Rhybudd am eira dros y penwythnos

  • Cyhoeddwyd

Gallai eira achosi trafferthion ar ffyrdd mewn rhannau o Gymru yn ystod y penwythnos, mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio.

Mae Cymru wedi cael y tywydd oeraf ers tro - 7 gradd dan y rhewbwynt nos Fercher ym Mhowys, yn Sir Gaerfyrddin ac yn Sir y Fflint - a'r disgwyl oedd y byddai'r tymheredd yn disgyn hyd yn oed yn is dros nos Iau.

Gwynt oer o Siberia sy'n gyfrifol am y tywydd rhewllyd yn ôl rhagolygon.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ("byddwch yn barod") ar gyfer Cymru ddydd Sadwrn.

Dywed y Swyddfa Dywydd eu bod yn disgwyl i'r eira achosi trafferthion ar ffyrdd dros y Sul.

Mae disgwyl i law sy'n ymledu o'r gorllewin droi yn eira ddydd Sadwrn gyda'r potensial ar gyfer 5cm (2 modfedd) yn enwedig ar dir uchel.

Bydd glaw yn cyrraedd arfordir gorllewin Cymru ddydd Sadwrn a gall y glaw droi i eira yn ôl cyflwynydd tywydd BBC Cymru Sue Charles.

Iechyd

"Mae yna bosibilrwydd y bydd eira'n cwympo ddydd Sadwrn," meddai.

"Bydd ffrynt oer yn dod o'r Iwerydd fore Sadwrn ac fe allai'r glaw sy'n cwympo o Ynys Môn yn y gogledd i Sir Benfro yn y de groesi'r wlad gan ddisgyn ar ffurf eira yn y mynyddoedd.

"Ond pe bai gwasgedd uchel yn cadw'r aer oer yn ei hunfan am gyfnod gall hyn droi'r glaw yn eira."

Mae cyfarfod rasys oedd i fod cael ei gynnal yng Nghas-gwent ddydd Sadwrn wedi'i ohirio yn sgil y tywydd oer.

Dywed trefnwyr rasys yn Ffos Las, Sir Gaerfyrddin, eu bod yn gwneud eu "gorau glas" i gynnal cyfarfod yno ddydd Sadwrn.

Mae'r tywydd oer wedi sbarduno'r elusen Age Cymru i annog pobl hŷn i gymryd mwy o ofal.

Dywedodd Joanne Bass, cydlynydd Ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn: "Mae'n rhaid i bobl hŷn edrych ar ôl eu hiechyd yn ystod misoedd y gaeaf oherwydd gall y tywydd oer cael effaith andwyol ar eu hiechyd.

"Gall y tywydd oer arwain at glefydau anadlol a chynyddu'r posibilrwydd o bobl hŷn yn dioddef o hypothermia, strôc, neu drawiad ar y galon"

Mae'r elusen wedi galw am gronfa argyfwng gwres i gael ei chyflwyno yng Nghymru fyddai'n helpu pobl sy'n agored i niwed.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol