'Yn falch o fod adre'

  • Cyhoeddwyd
Brian "Yogi" Davies yn ei gartref yn y Bala, GwyneddFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddodd Brian lyfr am ei brofiadau yn 2009

Mae cyn-chwaraewr rygbi o'r Bala gafodd ei barlysu ar ôl damwain gêm rygbi wedi dod adre o'r ysbyty.

Roedd Brian Davies neu Yogi i fod i chwarae ei gêm olaf i'r Bala yn 2007 pan gafodd yr anaf a cholli unrhyw deimlad o'i wddf i lawr.

Daeth adref o'r ysbyty 18 mis yn ddiweddarach ond bu'n rhaid iddo ddychwelyd i'r ysbyty wedi i un o'i ysgyfaint ddadchwyddo.

Dywedodd Brian na fyddai wedi dygymod "heblaw am bobl Cymru".

£200,000

Cafodd ei dŷ ei addasu wedi apêl gododd £200,000.

Roedd Brian wedi treulio 18 mis mewn ysbyty yn Southport.

Mae ganddo wyth gofalwr llawn amser ac un gofalwr rhan amser a rhaid i o leia' un fod yn ei gwmni drwy'r amser.

"Fyddwn i ddim wedi gallu dychwelyd adref heblaw am yr help gefais i gan bobl Cymru," meddai Brian sy'n byw gyda'i wraig, Sue, a dau o blant.

"Cyfrannodd pob clwb rygbi yng Nghymru ar gyfer y gronfa ac mae llawer o bobl yn dal i gyfrannu am nad ydan ni'n derbyn grant am ein gofynion.

"Mi faswn i'n byw yn Southport am byth heblaw am bobl Cymru."

Yn 2009 cyhoeddodd lyfr am ei brofiadau - Mewn Deg Eiliad - gan obeithio y byddai'n helpu unrhyw un yn yr un sefyllfa.