Heddlu'n talu cyn mynd i lys

Cyhoeddwyd
Robert WhatleyFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Robert Whatley appeared before Caerphilly magistrates after the pursuit

Dywed cyfreithwyr bod yr heddlu wedi gwneud taliad sylweddol cyn mynd i'r llys wedi iddyn nhw stopio car dyn o Sir Fynwy a malu'r ffenestri.

Fe gymrodd Robert Whatley, dyn busnes 71 oed o Frynbuga, gamau cyfreithiol ar ôl cael ei erlid am 17 munud am nad oedd yn gwisgo gwregys diogelwch.

Ond penderfynnodd y llys nad oedd y plismyn yn euog o drosedd ac nid yw Heddlu Gwent wedi derbyn cyfrifoldeb.

Mae BBC Cymru yn deall fod y taliad yn fwy na £20,000, a dywedodd yr heddlu eu bod wedi penderfynnu talu am resymau ariannol.

Fideo

Roedd Mr Whatley, sy'n honni iddo ddioddef o gyflwr straen ôl-drawmatig, eisoes wedi derbyn mwy na £8,000 gan yr heddlu wedi iddo hawlio am ddifrod i'r gar Range Rover.

Dywedodd ei gyfreithwyr bod Heddlu Gwent hefyd wedi cytuno i dalu "holl gostau rhesymol" ei gamau cyfreithiol.

Roedd y cyfreithwyr wedi cael gafael ar gopi o fideo'r heddlu o'r digwyddiad - fideo gafodd ei weld gan filoedd ar wefan YouTube.

Wedi'r digwyddiad fe gafwyd Mr Whatley yn euog o beidio gwisgo gwregys diogelwch, peidio stopio i heddwas a bod â ffenestri lliw ar ei gar nad oedd yn cydymffurfio â'r ddeddf.

Cyfaddefodd hefyd i fod â phlât cofrestru nad oedd yn cydymffurfio â'r ddeddf, ac fe gafodd ddirwy o £235 ynghyd â chostau o £300 gan ynadon Caerffili.

Fe'i cafwyd yn ddi-euog o beidio stopio yn dilyn damwain.

Bu Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn ymchwilio i'r mater, ond fe wnaethon nhw benderfynnu nad oedd y plismyn wedi gwneud dim o'i le, a bod cyfiawnhâd i'w hymddygiad.

Wrth siarad am y setliad, dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar:

"Nid yw Heddlu Gwent wedi derbyn unrhyw gyfrifoldeb yn y mater yma, ond byddai brwydro'r achos ymhellach wedi golygu bil cyfreithiol swmpus pe bai'r achos wedi mynd i lys.

"Fe wnaed y penderfyniad felly i setlo'r mater cyn mynd i lys am resymau ariannol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol