Rheolwr banc yn cyfadde' twyll

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron MerthyrFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Merthyr Tudful

Mae rheolwr cownteri Banc Barclays wedi pledio'n euog i 13 o gyhuddiadau o dwyll.

Yn Llys y Goron Merthyr Tudful roedd Gaynor Russ, 59 oed, wedi gwadu dau gyhuddiad arall o dwyll.

Bydd yn cael ei dedfrydu y mis hwn a dywedodd y Barnwr Eleri Rees: "Mae'n amlwg y bydd yr achos yn arwain at un math o ddedfryd."

Cafodd Russ ei rhyddhau ar fechnïaeth gydag amodau, gan gynnwys ildio ei phasport o fewn 24 awr a chysgu bob nos yn ei chyfeiriad arferol.

£500,000

Clywodd y llys fod Russ, o Stryd Dumfries, Treorci, wedi camddefnyddio'i swydd rhwng Awst 2007 a Mai 2008.

Ni ddatgelwyd yr union swm a gafodd drwy dwyll ond fe gyfeiriodd yr erlynydd Rachel Knight at ddedfrydau'n ymwneud â throseddau o dwyll hyd at £500,000.

Dywedodd Lucy Crowther wrth amddiffyn Russ nad oedd hi wedi bod yn euog o drosedd o'r blaen ac fe gafodd yr achos ei ohirio er mwyn paratoi adroddiadau.

Er i'r barnwr Rees ganiatáu mechnïaeth, pwysleisiodd na ddylai'r diffynnydd godi ei gobeithion oherwydd hynny.

Bydd yn cael ei dedfrydu ar Chwefror 24.