Nikitta: Tystiolaeth cariad

Cyhoeddwyd
Nikitta GrenderFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Nikitta Grender bythefnos cyn yr oedd i fod i roi genedigaeth

Mae cariad menyw feichiog gafodd ei thrywanu i farwolaeth wedi bod yn rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron Casnewydd.

Dywedodd Ryan Mayes ei fod yn agos iawn at ei gefnder, y dyn wedi ei gyhuddo o lofruddio Nikitta Grender, 19 oed.

Roedd y diffynnydd Carl Whant, 27 oed, meddai, fel brawd ac nid oedd Ms Grender yn hoff o Mr Whant.

Bu farw Ms Grender ym mis Chwefror y llynedd, bythefnos cyn yr oedd i fod i roi genedigaeth i ferch fach.

Mae Mr Whant yn gwadu cyhuddiadau o lofruddiaeth, treisio, cynnau tân yn fwriadol a dinistrio plentyn.

Daeth diffoddwyr o hyd i gorff Ms Grender yn ei fflat yn Llysweri, Casnewydd, tua 8am ar Chwefror 5, 2011.

Trywanu

Dangosodd archwiliad post mortem ei bod wedi ei thrywanu ddwywaith, unwaith yn ei gwddf ac unwaith yn ei stumog, cyn i'r fflat gael ei rhoi ar dân.

Clywodd y llys fod Mr Mayes wedi cwrdd â Ms Grender pan oedd yn 13 oed a hithau'n 14 oed.

Daeth y berthynas yn fwy sefydlog pan oedd e'n 16 oed.

Dywedodd fod y berthynas wedi dod i ben am gyfnodau a bod y ddau wedi bod mewn perthynas â phobl eraill.

Yn ystod y gwrandawiad soniodd Mr Mayes am barti yr oedd wedi bod ynddo y noson cyn y farwolaeth.

Roedd Mr Whant ac yntau wedi yfed fodca a chymryd cocên a'i fod yn cofio ei gefnder yn dweud ei fod am nôl sigaréts yn nhŷ ei fam-gu.

Deffro

Roedd wedi gofyn a ddylai fynd gydag e ond bod Mr Whant wedi dweud nad oedd angen.

Dywedodd ei fod yn disgwyl iddo ddychwelyd o fewn 20 munud ond 40 munud yn ddiweddarach fe ffoniodd gariad Mr Whant, Nicola Bird.

Roedd hi wedi dweud nad oedd Mr Whant gyda hi.

Dywedodd Mr Mayes ei fod yn amau bod Mr Whant wedi mynd i weld dynes arall.

Pan ddychwelodd Mr Whant i'r parti doedd ganddo ddim sigaréts a dywedodd ei fod wedi a methu deffro ei fam-gu er mwyn cael i mewn i'w thŷ.