Therapydd: Ymosodiad rhywiol

Cyhoeddwyd
Reginald a Leila GillFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Reginald a Leila Gill yn euog o ymosod yn rhywiol

Mae dyn oedd yn ffugio ei fod yn therapydd a'i wraig wedi eu cael yn euog o ymosod yn rhywiol a thwyll.

Roedd Reginald a Leila Gill yn honni eu bod yn rhoi therapi i fenywod yn eu cartref yng Nghwmduad, Sir Gaerfyrddin, er nad oedd yr un o'r ddau wedi derbyn hyfforddiant meddygol.

Cafwyd Reginald Gill, 77 oed, yn euog o naw trosedd rhywiol a dau gyhuddiad o dwyll.

Yn Llys y Goron Abertawe cafwyd ei wraig, 35 oed, yn euog o un cyhuddiad o ymosod yn rhywiol a thwyll.

Sioc drydanol

Bydd y ddau, oedd wedi pledio'n ddieuog, yn cael eu dedfrydu yn ddiweddarach.

Clywodd y llys fod Reginald Gill wedi dweud wrth fenywod fod ganddynt ganser ond fod ganddo'r gallu i'w trin.

Clywodd y llys dystiolaeth fideo gan ddynes oedd yn dweud i Mr Gill ymosod arni yn rhywiol ar ôl dweud wrthi fod ganddi ganser.

Dywedodd y ddynes, na ellir ei henwi oherwydd rhesymau cyfreithiol, ei bod wedi mynd i dŷ Reginald a Leila Gill gyda ffrind.

Dywedodd fod Reginald Gill wedi archwilio ei chorff yn fewnol cyn dweud wrthi fod ganddi ganser.

Yna dywedodd y byddai'n gallu cael gwared â'r rhan fwyaf o'r canser 'heddi'.

Dywedodd fod Reginald Gill wedi rhoi teclyn y tu mewn iddi oedd yn rhoi sioc drydanol.

Clywodd y llys fod Reginald Gill wedi diffodd y peiriant ar ôl 20 munud a bod ef a Leila Gill wedi rhwbio olew ar ei brest, cyn defnyddio peiriant arall ar yr un rhan o'r corff.

Dywedodd wrth yr heddlu ei bod yn credu fod anadl Reginald Gill yn awgrymu ei fod e'n cael pleser rhywiol o'r weithred.

Ar ôl y ddedfryd clywodd y llys fod Reginald Gill wedi ei ddedfrydu yn 2004 gan lys yn Bournemouth.

Roedd wedi dweud wrth glaf oedd â chanser i roi'r gorau i driniaeth gonfensiynol er mwyn iddo ef ei thrin.