Meithrin: Gohirio dedfryd

Cyhoeddwyd

Mae barnwr wedi gohirio dedfryd yn achos menyw 37 oed ddygodd £8,436 oddi wrth gylch meithrin yng Nghaerdydd.

Yn Llys Ynadon Caerdydd dywedodd y Barnwr Rhanbarthol John Charles wrth Suzy Barrett o'r Tyllgoed y byddai ei dedfryd yn dibynnu ar ei hymdrech i ddigolledu'r cylch.

Clywodd y llys ei bod hi wedi dwyn yr arian pen oedd yn Drysorydd Cylch Meithrin Pentre-baen rhwng Ionawr 2010 a Gorffennaf 2011.

Eisoes mae hi wedi ad-dalu £3400.