BBC Cymru Fyw

Chwilio am reolwr i fwynglawdd aur

Published
image copyrightOther
image captionCafodd aur ei gloddio am y tro olaf yn y 1930au.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn edrych am reolwr newydd ar gyfer mwynglawdd aur.

Mae pobl wedi bod yn chwilio am aur yn ardal Dyffryn Cothi yn Sir Gaerfyrddin ers amser y Rhufeiniaid.

Fe gaeodd y mwynglawdd olaf i gloddio am aur yn y 1930au.

Ond yn ôl y gyfraith mae'n rhaid bod yna reolwr ar y pwll.

Y dasg fydd yn wynebu'r person llwyddiannus fydd i warchod a goruchwylio'r safle tra hefyd yn ei ddatblygu fel atynfa i dwristiaid.

Dywedodd Jacqui Kedward, rheolwr eiddo'r Ymddiriedolaeth yn Sir Gaerfyrddin: "Fe gaeodd y pwll yn 1938.

"Roedd yna aur yno o hyd, ond roedd y gost o'i gloddio yn rhy ddrud.

"Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwarchod y safle oherwydd ei bwysigrwydd archeolegol - mae yna dal olion o oes y Rhufeiniaid."

Erbyn heddiw mae'r Ymddiriedolaeth yn tywys twristiaid a disgyblion ysgol dan ddaear.

Mae'r rheolwr presennol yn symud ar ôl bod yn y swydd am chwe blynedd.

"Mae'n swydd unigryw sydd ddim yn cael ei hysbysebu'n aml iawn," meddai Mrs Kedward.

image copyrightOther
image captionMae'r Ymddiriedolaeth yn tywys pobl dan ddear

"Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwarchod y safle oherwydd ei bwysigrwydd archeolegol - mae yna dal olion o oed y Rhufeiniaid."

Erbyn heddiw mae'r Ymddiriedolaeth yn tywys twristiaid a disgyblion ysgol dan ddaear.

Mae'r rheolwr presennol yn symud ar ôl chwe blynedd.

"Mae'n swydd unigryw sydd ddim yn cael ei hysbysebu'n aml iawn," meddai Mrs Kedward.