Chwilio am reolwr i fwynglawdd aur

  • Cyhoeddwyd
Miners at Dolaucothi Gold Mines in the 1930sFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd aur ei gloddio am y tro olaf yn y 1930au.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn edrych am reolwr newydd ar gyfer mwynglawdd aur.

Mae pobl wedi bod yn chwilio am aur yn ardal Dyffryn Cothi yn Sir Gaerfyrddin ers amser y Rhufeiniaid.

Fe gaeodd y mwynglawdd olaf i gloddio am aur yn y 1930au.

Ond yn ôl y gyfraith mae'n rhaid bod yna reolwr ar y pwll.

Y dasg fydd yn wynebu'r person llwyddiannus fydd i warchod a goruchwylio'r safle tra hefyd yn ei ddatblygu fel atynfa i dwristiaid.

Dywedodd Jacqui Kedward, rheolwr eiddo'r Ymddiriedolaeth yn Sir Gaerfyrddin: "Fe gaeodd y pwll yn 1938.

"Roedd yna aur yno o hyd, ond roedd y gost o'i gloddio yn rhy ddrud.

"Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwarchod y safle oherwydd ei bwysigrwydd archeolegol - mae yna dal olion o oes y Rhufeiniaid."

Erbyn heddiw mae'r Ymddiriedolaeth yn tywys twristiaid a disgyblion ysgol dan ddaear.

Mae'r rheolwr presennol yn symud ar ôl bod yn y swydd am chwe blynedd.

"Mae'n swydd unigryw sydd ddim yn cael ei hysbysebu'n aml iawn," meddai Mrs Kedward.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Ymddiriedolaeth yn tywys pobl dan ddear

"Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwarchod y safle oherwydd ei bwysigrwydd archeolegol - mae yna dal olion o oed y Rhufeiniaid."

Erbyn heddiw mae'r Ymddiriedolaeth yn tywys twristiaid a disgyblion ysgol dan ddaear.

Mae'r rheolwr presennol yn symud ar ôl chwe blynedd.

"Mae'n swydd unigryw sydd ddim yn cael ei hysbysebu'n aml iawn," meddai Mrs Kedward.