Tywydd garw yn creu trafferthion

Cyhoeddwyd
Ardal Blaenafon, Torfaen - Llun : Andrew McLeanFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae posibilrywdd o eira ar y tir uchel

Mae'n edrych yn debyg y bydd yr eira sydd wedi disgyn mewn rhannau o Gymru ddydd Sadwrn yn troi yn law yn ddiweddarach.

Gydag aer mwy mwyn o'r gorllewin, mae disgwyl i'r tymheredd godi ychydig.

Ond mae'r tywydd oer wedi creu trafferthion i deithwyr ac ar y meysydd pêl-droed a rygbi.

Bu'n rhaid i aelodau o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dynnu car i fyny arglawdd efo winsh yn Ystradgynlais, Powys brynhawn ddydd Sadwrn.

Ni chafodd y ddau o bobl oedd y tu mewn i'r car ei niweidio.

Ddydd Gwener cafodd y gêm rhwng y Dreigiau a Saraseniaid yng nghwpan LV ei gohirio.

Ffos Las

Cafodd gemau Uwchgynghrair Cymru yng Nghaerdydd, Pontypridd a Thonmawr eu gohirio ddydd Sadwrn.

Hefyd cafodd gemau Uwchgynghrair Pêl Droed Cymru yn Y Bala a'r Drenewydd eu gohirio yn ogystal â'r gêm Tlws FA rhwng Casnewydd a Carshalton.

Cafodd yr ornest rhwng Lido Afan ac Aberystwyth ei ohirio nos Wener.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Rhaeadr Abergwyngregyn

Yn y gogledd bu yna amheuaeth am y gêm bêl-droed rhwng Bangor a Phrestatyn yn Nantporth.

Bu ddau archwiliad o'r cae cyn i'r dyfarnwr ganiatau i'r gêm gael ei chynnal.

Hon oedd y gêm gynghrair gyntaf y clwb ar y maes newydd.

Dywedodd swyddogion y bydd angen i'r tymheredd godi rhywfaint a bydd archwiliad o'r cae cyn gwneud penderfyniad.

"Mae'r cae ychydig yn galed - ond rydym 95% yn sicr y gallwn chwarae pe bai hi'n meirioli rhyw ychydig," meddai llefarydd ar ran y clwb.

Yn sir Gaerfyrddin cafodd cyfarfod rasys ceffylau yn Ffoslas ei ohirio wedi i brofion gael eu cynnal fore Sadwrn.

"Gwnaethom ystyried cynnal y rasyss ddydd Sul ond yn dilyn trafodaethau penderfynwyd nad oedd hyn yn ymarferol," meddai llefarydd ar ran y cwrs.

Rhybudd melyn

Yn ôl y Swyddfa Dywydd mai posibilrwydd y bydd rhwng 2- 5cm o eira mewn manau, yn enwedig ar y tir uchel.

Roedd rhybudd melyn ("byddwch yn barod") mewn grym ar gyfer Cymru ddydd Sadwrn.

Dywed y Swyddfa Dywydd fod rhagolygon yn dangos glaw yn symud i'r dwyrain yn ystod y dydd ac i'r gogledd orllewin yn ddiweddarach.

Disgynnodd eira ar rannau o dde Powys, Ynysybwl, Cil-y-coed, Llanilltud Fawr, Glyn Ebwy ac ar hyd y gororau fore Sadwrn.

Yn ôl Sue Charles, cyflwynydd tywydd BBC Cymru mae eira trwm yn edrych yn llai tebygol ddydd Sul.

"Bydd hi'n bwrw glaw nos Sadwrn ac mae risg o ia ddydd Sul."

Mae prif swyddog meddygol Cymru Dr Tony Jewell yn annog pobl i gymryd gofal.

"Mae'n bwysig fod pobl yn gwisgo'n iawn ac yn cadw eu tai yn gynnes er mwyn lleihau unrhyw broblemau iechyd.

"Mae yfed diodydd poeth hefyd yn help."