Rhybudd am ffyrdd rhewllyd

  • Cyhoeddwyd
Dringwr ym Mannau BrycheiniogFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dringwr ym Mannau Brycheiniog dros y Sul

Mae yna rybudd i yrwyr a theithwyr fod yn ofalus wrth i'r tywydd gaeafol achosi problemau yng Nghymru dros y Sul.

Cafodd dau o bobl eu hachub o lori graeanu oedd wedi tori ar ei hochr yn Nhrefynwy tua 4pm ddydd Sadwrn. Doedden nhw ddim wedi eu hanafu.

Aed â dau oedolyn a phlentyn i Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi gwrthdrawiad car ar ffordd yr A470 rhwng Glyntaff a Glan-bad yn Rhondda Cynon Taf tua 5pm ddydd Sadwrn.

Bu'n rhaid i'r gwasanaethau brys torri'r oedolion yn rhydd o'r car.

Trafferthion

Roedd rhybudd i yrwyr a theithwyr fod yn ofalus wrth yrru ar yr A470 rhwng cylchfan Coryton ac Abercynon a rhwng cyffyrdd 30 a 34 yr M4 fore Sul.

Mae'n edrych yn debyg y bydd yr eira sydd wedi disgyn mewn rhannau o Gymru ddydd Sadwrn yn troi yn law ddydd Sul.

Disgynnodd eira ar rannau o dde Powys, Ynysybwl, Cil-y-coed, Llanilltud Fawr, Glyn Ebwy ac ar hyd y gororau fore Sadwrn.

Gydag aer mwy mwyn o'r gorllewin, mae disgwyl i'r tymheredd godi i 8C (46F).

Ond mae'r tywydd oer wedi creu trafferthion ar y meysydd pêl-droed a rygbi.

Ddydd Gwener cafodd y gêm rhwng y Dreigiau a Saraseniaid yng nghwpan LV ei gohirio.

Cafodd gemau Uwchgynghrair Cymru yng Nghaerdydd, Pontypridd a Thonmawr eu gohirio ddydd Sadwrn.

Hefyd cafodd gemau Uwchgynghrair Pêl Droed Cymru yn Y Bala a'r Drenewydd eu gohirio yn ogystal â'r gêm Tlws FA rhwng Casnewydd a Carshalton.

Cafodd yr ornest rhwng Lido Afan ac Aberystwyth ei ohirio nos Wener.

Yn sir Gaerfyrddin cafodd cyfarfod rasys ceffylau yn Ffoslas ei ohirio wedi i brofion gael eu cynnal fore Sadwrn.

"Gwnaethom ystyried cynnal y rasys ddydd Sul ond yn dilyn trafodaethau penderfynwyd nad oedd hyn yn ymarferol," meddai llefarydd ar ran y cwrs.