BBC Cymru Fyw

Dyn wedi'i arestio wedi gwrthdrawiad

Published
Mae dyn 44 oed wedi cael ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth yn dilyn gwrthdrawiad achosodd farwolaeth beiciwr.
Cafodd Alan Mort, 63 oed o Fae Cinmel, Conwy, anafiadau difrifol i'w ben a bu farw yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad ar yr A458 ger Ystad Diwydiannol Manor, Fflint.
Fe ddigwyddodd tua 12:38pm ddydd Sul a chafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad.
Mae'r heddlu yn apelio am dystion, yn enwedig unrhyw un a welodd y beiciwr neu Range Rover arian yn y cyffiniau.
Yn ôl swyddogion, gyrrwr y cerbyd oedd y dyn a gafodd ei arestio.
Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101.