Blwyddyn brysur i'r RNLI ym Miwmares

  • Cyhoeddwyd

Mae ffigurau diweddaraf elusen yr RNLI yn dangos mai Biwmares oedd yr orsaf brysuraf yng Nghymru'r llynedd.

Cafodd bad achub yr orsaf ei lansio 77 o weithiau, gan gludo 72 o bobl yn ddiogel i'r lan.

Mae yna 31 o orsafoedd yr RNLI yng Nghymru a'r llynedd cafodd y badau eu galw allan 1,102 o weithiau, gan achub 1,017 i bobl.

Yr orsaf achubodd y nifer fwyaf o bobl oedd Y Mwmbwls, gydag 89 yn cael eu cludo i'r lan.

Mae yna 600 o wirfoddolwyr yn cynnal y badau achub ar draws Cymru.

Dywed yr elusen eu bod hefyd yn darparu swyddogion diogelwch i oruchwylio 28 o draethau.

Galwadau brys

Yn ôl y ffigurau fe wnaeth y swyddogion yma gynorthwyo 1,503 o bobl, gan achub bywydau chwech o bobl.

Dywedodd Colin Williams, Arolygwr gyda'r RNLI yng Nghymru:

"Yn 2011 fe wnaeth gwirfoddolwyr mewn 31 o orsafoedd yng Nghymru dreulio 6,877 o oriau wrth ymateb i alwadau brys.

Fe welodd bron i 50% o'r gorsafoedd gynnydd yn nifer y galwadau o'i gymharu â 2010, wrth i fwy o bobl hamddena yn y môr ac ar draethau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol