Perygl E.coli mewn cae chwarae

Llifogydd yn Nyffryn Conwy (llun Alison Barber) Image copyright Other
Image caption Mae Trefriw a'r ardal gyfagos wedi gorlifo droeon

Mae adroddiad Cyngor Conwy yn dweud bod cae chwarae, grëwyd fel rhan o system rheoli llifogydd, mewn perygl o gael ei heintio gydag E.coli adeg llifogydd.

Mae'r cae yn Nhrefriw yn rhan o gynllun Asiantaeth yr Amgylchedd.

Cafodd yr ardal ei chau i'r cyhoedd ym mis Medi pan gafodd E.coli ei ddarganfod ac mae rhan o'r ardal yn dal ynghau.

Bydd mwy o waith monitro'n cael ei gynnal ac mae llythyr wedi ei ysgrifennu at yr ysgol leol yn cynghori ynglŷn â'r perygl o dresbasu i'r ardal dan sylw.

Bydd Pwyllgor Craffu Cymunedau Conwy'n trafod yr adroddiad ddydd Iau.

'Ailadrodd'

Yn ôl yr adroddiad: "Y darogan yw na fydd hon yn sefyllfa unigryw a'i bod yn debygol o gael ei hailadrodd bob tro y bydd 'na lifogydd."

Cafodd y dŵr ei brofi wedi llifogydd fis Medi diwetha'.

Mae'r adroddiad yn dweud fod y "lefel E.coli oedd yn bresennol yn awgrymu bod carthffosiaeth neu dom anifail wedi llygru'r dŵr", a chafodd ffens ddur ei chodi.

Yn dilyn profion ym mis Tachwedd a Rhagfyr roedd lefel E.coli wedi gostwng i "lefelau cefndir" a chafodd rhan o'r ardal dan sylw ei hailagor.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.