Teyrnged i ddyn 'yn fawr ei barch'

Cyhoeddwyd

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i gynbarafeddyg fu farw wedi i gar daro ei feic.

Cafodd Alan Mort, 63 oed o Fae Cinmel, Sir Conwy, anafiadau i'w ben wedi'r ddamwain ddydd Sul am 12.38pm yn Y Fflint.

Bu farw yn yr ysbyty a chafodd dyn 44 oed ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Roedd Mr Mort yn arweinydd tîm clinigol yn Ymddiriedolaeth Ambiwlans Gogledd Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ymddiriedolaeth: "Rydan ni wedi ein hysgwyd oherwydd marwolaeth drist Alan ac yn meddwl am ei deulu.

"Roedd llawer o barch iddo nid yn unig ymhlith cydweithwyr yn Sir y Fflint ond staff drwy'r gogledd.

"Ac roedd yn ddyn caredig ac addfwyn oedd yn gofalu'n fawr am gleifion tra oedd yn y gwasnaeth ambiwlans.

"Yn sicr, roedd yn aelod staff delfrydol a bydd colled fawr ar ei ôl."