Disgyblu athrawes am sylwadau 'amhriodol' ar Facebook

Cyhoeddwyd
Llaw ar lygodenFfynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan Mrs Scarlet 81 o ffrindiau ar Facebook, gan gynnwys 32 o gyn-ddisgyblion

Mae athrawes wedi cael ei disgyblu am ysgrifennu sylwadau am alcohol, rhegi a'i bywyd rhywiol ar wefan gymdeithasol Facebook.

Clywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd fod Elizabeth Scarlett, 50 oed, yn ffrindiau gyda mamau a disgyblion mor ifanc ag 11 oed ar y wefan.

Yn ôl pennaeth Ysgol Gynradd Trinant yng Nghrymlyn, Caerffili, ble'r oedd Mrs Scarlett yn dysgu ers 1993, roedd sylwadau'r athrawes yn "amhriodol".

Cafodd Mrs Scarlet, sydd wedi ysgaru, gerydd am ysgrifennu ei bod yn "partio'n galed" ac yn awyddus i brynu teclynnau rhywiol.

Un o'i chydweithwyr yn yr ysgol a dynnodd sylw at y negeseuon.

Teclynnau rhyw

Clywodd y Cyngor Dysgu Cyffredinol yng Nghymru ddetholiad o sylwadau oedd wedi ymddangos ar y wefan yn ystod haf 2009.

Roedd un neges yn dweud: "Yn meddwi, dawnsio a bachu dyn mawr du."

Roedd neges arall yn awgrymu gwefan ar gyfer prynu teclynnau rhyw.

Dywedodd hefyd wrth gyn-ddisgybl: "Fe ddylet ti ddod i 'ngweld i, neu hyd yn oed yn well mi awn ni am ddiod neu fynd i glwb.

"Rwy'n berson gwahanol iawn y tu fas i'r ysgol...Dwi ddim yn athrawes ar hwn.

"Dwi fel unrhyw un arall, yn yfed, rhegi a chysgu hefo pobl ond paid â dweud wrth neb."

Dywedodd prifathro'r ysgol, Graham Phillips, bod y sylwadau "wedi ei synnu".

"Roeddwn i'n meddwl ei fod yn amhriodol.

"Pan 'da chi'n dewis bod yn athro rwy'n credu'ch bod chi'n cytuno i gadw rhyw safonau arbennig ac ymddwyn mewn modd penodol a gosod esiampl."

'Person gwahanol'

Clywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd fod gan Mrs Scarlet 81 o ffrindiau ar Facebook, gan gynnwys 32 o gyn-ddisgyblion.

Roedd 12 ohonynt rhwng 11 ac 17 oed.

Wnaeth Mrs Scarlet ddim ymddangos yn y gwrandawiad ond dywedodd mewn datganiad nad oedd hi wedi sylweddoli bod modd i'r cyhoedd weld ei sylwadau.

"Fe wnes i ymuno gyda Facebook am fod fy chwaer wedi pwyso arna' i, felly wnes i roi cynnig arni," ychwanegodd.

"Ro'n i wedi mynd yn gaeth i'r peth.

"Roeddwn i'n ei weld fel cysur ar ôl gorffen gyda fy mhartner ac roedd yr ymweliadau dyddiol â Facebook yn fodd o ganolbwyntio ar rywbeth arall.

"Cyn belled ag yr oeddwn i'n ei ddeall roedd gen i broffil Facebook oedd wedi'i gloi i'r lefel ucha' posib.

"Doeddwn i ddim yn sylweddoli fod pawb yn gallu gweld fy sylwadau."

Honnodd yr athrawes, a adawodd yr ysgol yn ddiweddarach oherwydd salwch hirdymor, mai ei chynbartner oedd wedi ysgrifennu'r sylwadau am declynnau rhyw a dynion duon.

Penderfynodd y panel nad oedden nhw'n gallu profi pwy oedd wedi ysgrifennu'r sylwadau rhywiol ond cafodd Mrs Scarlet gerydd am y sylwadau eraill.

Cyflwynwyd cerydd swyddogol iddi a fydd yn aros ar ei chofnod am ddwy flynedd ac a fydd yn gorfod cael ei ddatgelu i gyflogwyr yn y dyfodol.

Dywedodd cadeirydd y panel Gareth Jones: "Mae hi'n euog o fod yn naïf ynglŷn â'r modd mae Facebook yn gweithio."