Elyrch yn ceisio cadw Rodgers

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Bydd Brendan Rodgers yn cael ei dargedu gan rai o brif glybiau'r Uwchgynghrair, yn ôl cadeirydd Clwb Pêl-droed Abertawe, Huw Jenkins.

Ond mae Jenkins yn benderfynol o gadw'i afael ar Rodgers, ac yn y broses o drafod cytundeb tair blynedd newydd gydag e.

Dywedodd Jenkins: "Pan fydd y pedair neu bum swydd uchaf yn dod yn wag does dim amheuaeth y bydd Brendan yn cael ei gysylltu gyda nhw."

Wedi i Abertawe guro Arsenal o 3-2 yn Stadiwm Liberty yn ddiweddar, awgrymodd rhai y gallai Rodgers olynu Arsene Wenger fel rheolwr Arsenal, ac mae Rodgers eisoes wedi gwrthod cyfle i fod yn rheolwr ar Ogledd Iwerddon - gwlad ei febyd.

Dull chwarae

Roedd Jenkins yn ymfalchïo yn null chwarae Abertawe o dan reolaeth Rodgers, gan ychwanegu:

"Rydym wedi bod yn chwarae pêl-droed fel hyn ers tro bellach. Ydi, mae Brendan wedi ychwanegu rhywbeth ychwanegol i ni, ac wedi symud y clwb ymlaen yn y ffordd iawn.

"Nid gwrando ar beth y mae eraill yn ddweud amdanom ni yw hyn - rydym yn gwneud yr hyn yr ydym yn credu sy'n iawn.

"Os fedrwn ni brofi pobl yn anghywir a dechrau cymryd sylw ohonom ni, yna rhaid i ni fod yn hapus gyda hynny."

Er bod Rodgers a'r clwb wedi cytuno, does dim llofnod ar y cytundeb hyd yma, ond pwysleisiodd Jenkins fod hynny ar fin newid, a bod Rodgers wedi dweud ei bod yn anrhydedd cael y cyfle i arwain Abertawe am flynyddoedd i ddod.

Gwres a gorffwys

Mae Abertawe yn ddegfed yn nhabl yr Uwchgynghrair yn dilyn y fuddugoliaeth o 2-1 yn erbyn West Bromwich Albion ddydd Sadwrn, a bydd y chwaraewyr yn cael gwobr arall yn syth wedi'r gêm y Sadwrn nesaf.

Wedi ymweliad Norwich â Stadiwm Liberty, bydd carfan Abertawe yn hedfan am yr haul i wersyll ymarfer yn yr Ynysoedd Dedwydd.

Gan fod y penwythnos canlynol yn benwythnos Cwpan yr FA - cystadleuaeth y mae Abertawe eisoes allan ohoni - mae Rodgers wedi manteisio ar gynnig i gael ymarfer yng ngwres Tenerife.

Ychwanegodd Huw Jenkins: "Mae'r calendr ar gyfer Mawrth ac Ebrill yn anodd, a mater o geisio cael ychydig o orffwys i'r chwaraewyr yw hyn.

"Dyw'r tywydd yma ddim yn dda ar y funud, ac mae 90% o glybiau'r Uwchgynghrair yn gwneud y math yma o beth os oes cyfle."

Mae gan Abertawe bedair gêm ym mis Mawrth gan gynnwys ymweliad Manchester City â Stadiwm Liberty, ac yna chwe gêm ym mis Ebrill cyn gorffen y tymor gyda gemau yn erbyn Manchester United a Lerpwl.