Apêl wedi lladrad â morthwyl

  • Cyhoeddwyd
Llun o gamera cylch cyfyngFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dau ddyn eu gweld ar gamera cylch cyfyng eiliadau cyn y lladrad

Mae ditectifs yn Abertawe yn ymchwilio i ladrad arfog y tu allan i Glwb Cymdeithasol Cwmbwrla ychydig wedi hanner nos ar Ionawr 30.

Roedd dyn wedi dod oddi ar feic modur Suzuki du cyn mynd at aelod staff a mynnu cael arian.

Fe roddodd ei bag i'r dyn wedi iddo ei bygwth â morthwyl cyn eistedd tu ôl dyn yrrodd y beic modur i gyfeiriad Manselton.

Roedd yr ymosodwr yn gwisgo helmed melyn, trowsus a siaced ddu ac roedd y gyrrwr hefyd yn gwisgo helmed.

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi llun camera cylch cyfyng o ddau ddyn y mae'r heddlu am eu holi yn ardal Courtney Street cyn yr ymosodiad.

Cafodd dyn 27 oed ei arestio mewn cysylltiad â'r lladrad.

'Dan amheuaeth'

Fe gafodd ei gyhuddo o droseddau moduro, bod â chyffuriau yn ei feddiant a dwyn ond does dim cysylltiad rhwng y troseddau honedig a'r lladrad.

Cafodd y dyn ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Darren George o Heddlu Abertawe: "Rydym wedi cyhoeddi lluniau camera cylch cyfyng sy'n dangos y ddau dan amheuaeth eiliadau cyn y digwyddiad.

"Rydym yn credu bod nifer o bobl yn ardal Courtney Street yr adeg hon ac yn apelio ar unrhyw un oedd yno ac a welodd y ddau, neu sydd â gwybodaeth allai fod yn berthnasol, i gysylltu gyda ni."

Dylai tystion ffonio'r heddlu yn Abertawe ar 01792 450618 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.