Dwyn olew ar gynnydd o 500% dros Gymru mewn pum mlynedd

  • Cyhoeddwyd
Tanc OlewFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Y cyngor i gwsmeriaid yw cadw'r tanc wedi ei gloi ac o'r golwg os yn bosib

Mae dwyn olew gwresogi yng Nghymru wedi cynyddu dros 500% dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae ffigyrau wedi dod i law BBC Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Erbyn diwedd 2011 roedd yna 364 o achosion, gyfystyr ag un lladrad y diwrnod.

Mae hynny'n cymharu â 68 achos yn 2007.

Dywedodd arbenigwr yswiriant fod y cynnydd yn gysylltiedig gyda chynnydd mewn pris olew.

Mae'r ffigyrau o bob un o'r pedwar llu heddlu ar draws Cymru yn gweld cynnydd sylweddol yn 2007 a 2008.

Roedd nifer y lladradau wedi gostwng rhywfaint yn ystod 2009 cyn codi gan bwyll dros y ddwy flynedd nesaf.

Cefn gwlad

Dywedodd Nicola Whittaker, arbenigwraig yswiriant i NFU Mutual, fod y cynnydd yn cael ei adlewyrchu yn nifer y ceisiadau yswiriant gan ffermwyr a pherchnogion tai yng nghefn gwlad.

Disgrifiad,
Nia Thomas yn holi Peredur Hughes

"Fe wnaeth y ffigyrau ddechrau cynyddu tua diwedd 2010 wrth i brisiau olew godi tua 70% ac mae hynny wedi parhau yn ystod 2011.

"Rydym yn yswirio tua 70% o ffermwyr y DU ac yn gweld lot o olew yn cael ei golli o ffermydd yng nghefn gwlad.

"Mae'n tueddu i fod yn broblem yng nghefn gwlad, nhw yw'r rhai sydd ddim ar y rhwydwaith nwy."

Eglurodd fod busnesau wedi eu heffeithio waetha' ar gyfartaledd drwy'r DU ond mai cartrefi oedd wedi eu heffeithio fwya yng Nghymru.

Difrod

Cododd pris olew o 41c y litr ym mis Medi i 71c ym mis Rhagfyr.

Ychwanegodd Ms Whittaker ei bod yn credu bod nifer yr achosion go iawn o ddwyn olew yn fwy na'r ystadegau wrth i nifer o bobl beidio ystyried achos o ddwyn dim ond bod lefel yr olew yn llai na'r disgwyl.

"Yr unig rai sy'n gwbl sicr am achosion o ddwyn yw'r rhai sydd wedi derbyn cyflenwad a'r cyfan wedi mynd neu fod modd profi difrod i'r tanc," ychwanegodd.

Doedd pob llu ddim yn gallu darparu gwerth ariannol i'r olew oedd wedi ei ddwyn ond yn ardal Dyfed Powys roedd gwerth yr olew gafodd ei ddwyn dros y pum mlynedd yn £135,000.

Achosion o ddwyn flwyddyn wrth flwyddyn fesul llu.

Gallai'r data fod wedi ei gofnodi yn wahanol gan y pedwar llu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol