Urdd yn dewis lleoliad Eisteddfod

Published
image copyrightBBC news grab
image captionBydd Eisteddfod 2013 yn ardal Boncath

Bydd Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro yn cael ei chynnal yn ardal Boncath yn 2013.

Roedd deg o ardaloedd wedi cynnig am yr ŵyl gan gynnwys ardaloedd mwy Seisnigaidd y Sir yn y de/

Fe wnaeth Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod lunio rhestr fer o safleoedd yn cynnwys Cilwendeg ger Boncath, safle'r hen feysydd awyr yn Nhŷddewi a Thredeml, safle Castell Caeriw a maes sioe Hwlffordd.

Bu rhai yn dadlau y byddai cynnal yr Ŵyl yn y de neu yng nghanol y sir yn ehangu apêl yr Eisteddfod ymhlith y di-Gymraeg.

Maen nhw'n dweud bod 'na golli cyfle wedi bod.

Gwaith ymchwil

Mae mwyafrif y Cymry Cymraeg yn byw yng ngoledd y sir.

"Gohiriwyd y penderfyniad ynglŷn â safle'r Eisteddfod mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Gwaith ym mis Rhagfyr a hynny er mwyn gwneud mwy o waith ymchwil ar leoliadau posibl o fewn y sir," meddai llefarydd ar ran y Pwyllgor Gwaith.

media captionNia Thomas yn holi'r cynghorydd Huw George a Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Emyr Phillips.

Yn dilyn y gwaith ymchwil trafodwyd un safle ychwanegol, sef Castell Haidd.

Gwnaed y penderfyniad o blaid dewis y safle yng Nghilwendeg ar Chwefror 1.

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: "Mae'n destun balchder fod cynifer o ardaloedd wedi bod yn awyddus i groesawu'r Eisteddfod a pherchnogi'r ŵyl.

"Fel mae'r gwaith o godi arian eisoes wedi ei ddangos, mae brwdfrydedd mawr yn Sir Benfro a nifer helaeth o bobl yn gweld budd o gynnal yr Eisteddfod."

media captionNia Thomas yn holi Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd Aled Siôn

Dywedodd y Cynghorydd Huw George sy'n cynrychioli Maenclochog bod 'na golli cyfle wedi bod.

"Meddyliwch am y gwaddol fyddai i'r rhieni sy'n danfon eu plant i'r uned Gymraeg.

"Dwi'n derbyn bod y pwyllgor gwaith wedi gwneud eu penderfyniad.

"Ond yn siomedig ein bod wedi colli cyfle i hyrwyddo urdd Gobaith Cymru ac mae'r gobaith yn y meysydd gwynion yn y de lle mae 'na gefnogaeth i'r Gymraeg."

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro rhwng Mai 27 a Mehefin 1, 2013.

Straeon perthnasol