Dadl gan AC ar osod meicrosglodyn mewn cŵn

  • Cyhoeddwyd
Daeargi Swydd StaffordFfynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Mae cymdeithas y Kennel Club yn ymgyrchu i roi microsglodion mewn cŵn

Bydd aelod o'r Cynulliad yn arwain dadl ynglŷn â gosod microsglodion mewn cŵn yn orfodol yng Nghymru.

Mae AC Gogledd Caerdydd, Julie Morgan, am i Lywodraeth Cymru gyflwyno deddfau newydd i orfodi perchenogion cŵn i gymryd cyfrifoldeb am eu hanifeiliaid anwes.

Dywedodd Mrs Morgan fod ei hymgyrch, a gafodd ei lansio ym mis Medi'r llynedd, wedi ei sbarduno gan ymosodiad ar fachgen ifanc yn ei hetholaeth.

"Roedd anafiadau'r bachgen yn erchyll ac roedd y trawma a ddioddefodd yn ofnadwy," meddai.

Deddfwriaeth

"Ysgogodd yr ymosodiad hwn i mi archwilio sut i wella'r gyfraith o ran gwarchod y cyhoedd ac o ran buddiannau cŵn."

Mae ymchwil gafodd ei wneud gan Mrs Morgan wedi canfod bod rhywun yn dioddef ymosodiad gan gi dair gwaith bob wythnos yng Nghymru.

Y gred yw nad yw nifer o ymosodiadau eraill yn cael eu hadrodd.

Ymysg y bridiau o gŵn sydd wedi achosi anafiadau mewn ymosodiadau yw'r Daeargi Swydd Stafford, Rottweiler, Alsation a'r daeargi.

Cyn y ddadl ddydd Mercher, dywedodd Mrs Morgan fod gan y Cynulliad bwerau i greu deddfwriaeth ynglyn â gosod microsglodion mewn cŵn.

Ychwanegodd y byddai'r broses yn helpu perchenogion cyfrifol pan fyddai eu cŵn yn mynd ar goll ac atal y rhai sy'n llai cyfrifol rhag gwadu perchenogaeth cŵn peryglus.

Dywedodd Mrs Morgan ei bod am i Lywodraeth Cymru basio deddf newydd i sicrhau mai perchenogion fyddai'n gyfrifol am ymddygiad cŵn.

Daeargwn

Ychwanegodd ei bod yn cefnogi deddfwriaeth newydd, fel sy'n bodoli yn Yr Alban, fyddai'n creu rheoliadau gorchmynion ar gyfer cŵn pan fyddan nhw'n dangos tueddiadau ymosodol.

"Mae'n amlwg bod angen deddfwriaeth fwy effeithiol," meddai.

"Mae llawer o bobl yn cytuno nad yw'r Ddeddf Cŵn Peryglus yn gweithio ac fe gafodd ei llunio ar frys.

"Dyw canolbwyntio ar fridiau ddim wedi lleihau'r nifer o achosion."

Mae cymdeithas y Kennel Club, sy'n hybu lles cŵn, hefyd yn ymgyrchu i roi microsglodion ymhob ci.

Dywedodd Kevin Jones, ysgrifennydd Clwb Daeargwn swydd Stafford De Cymru, ei bod yn bwysig mai perchenogion sy'n cymryd cyfrifoldeb am eu cŵn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol