Gwaharddiad yn parhau wedi cam-drin cwningen

  • Cyhoeddwyd
Damien FrenchFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr ynadon fod French wedi torri amodau'r gwaharddiad

Mae dyn a daflodd cwningen byw at aligator mewn sw chwe blynedd yn ôl wedi methu codi ei waharddiad rhag cadw anifeiliaid anwes am 10 mlynedd.

Gwrthododd ynadon yn Llandudno gais Damien French, 26 oed, o Ddyserth, Sir Ddinbych.

Dywedodd yr ynadon fod French wedi torri amodau'r gwaharddiad a bod hyn "yn ddifrifol".

Yn 2006, cafodd French ddedfryd o garchar o chwe mis wedi ei ohirio am flwyddyn am achosi creulondeb i anifeiliaid wedi iddo gymryd cwningen o ardal gaeedig yn Sŵ Fynyddig Bae Colwyn cyn ei thaflu at aligator yno.

Llygod ffyrnig

Fe wnaeth yr aligator ladd y gwningen ond wnaeth o ddim ei bwyta.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron fod French wedi torri'r gwaharddiad ym mis Tachwedd 2010 wedi i'r heddlu ddarganfod dwy lygoden fochog a dwy ddraig farfog yn ei gartref, er bod yr anifeiliaid yn ymddangos mewn iechyd da.

Roedd e hefyd yn bridio llygod ffyrnig.

Ym mis Mai 2010 fe welodd arolygwr y RSPCA dwy gath, draig farfog, tair madfall, 15 llygoden ffyrnig, a dwy lygoden fochog yn eiddo lle'r oedd French yn byw.

Dydd Mawrth dywedodd Craig Hutchinson wrth y llys ar ran French fod ei gleient yn 19 oed pan daflodd y gwningen at yr aligator.

"Roedd hwn yn ddigwyddiad arwyddocaol a gwarthus a ddenodd lawer o sylw ac mae'r atgof yn hunllef iddo ers hynny.

"Roedd hwn yn ddigwyddiad unigol gan ddyn, efallai, nad oedd ag aeddfedrwydd arferol dyn 19 oed."

Gwirfoddolwr

Ychwanegodd Mr Hutchinson nad oedd creulondeb i anifeiliaid wedi bod yn gysylltiedig â dim un o euogfarnau mwyaf diweddar French.

Dywedodd Mr Hutchinson fod French yn byw gyda'i bartner a'i fod yn gweithio fel gwirfoddolwr i'r Groes Goch Brydeinig.

"Nid yw'n bwriadu mynd i'r siop anifeiliaid anwes a phrynu anifeiliaid," meddai Mr Hutchinson.

"Mae e am anghofio am y digwyddiad hwn."

Gan wrthod y cais, dywedodd Cadeirydd y Llys, Nick Rushbrooke, nad oedd yn bosib anghofio natur y drosedd gyntaf, nac ychwaith y cofnod o euogfarnau ers i'r gwaharddiad gael ei osod.

"Mae o wedi cyflawni toriad amlwg o'r gorchymyn gan gadw nifer o anifeiliaid gwahanol," meddai.

"Does gennym ddim rheswm i godi'r gwaharddiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol