Fideo yn amlygu problemau tref

Cyhoeddwyd
Siop wag yn Y DrenewyddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y fideo ei osod ar y wefan o dan yr enw CutPryce ddydd Sul.

Mae Llywodraeth Cymru yn cael eu hannog i helpu atal dirywiad economi tref wedi i fideo sy'n amlygu ei phroblemau gael ei ddangos ar y wefan YouTube.

Mae'r fideo yn defnyddio'r gân, Ghost Town, gan y grŵp Ska, The Specials, ac yn cynnwys delweddau o gwmnïau sydd wedi mynd i'r wal yn Y Drenewydd ym Mhowys.

Anogodd AC Sir Drefaldwyn, Russell George, Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i wylio'r fideo fel rhan o gwestiwn a ofynnwyd gan Mr George yn y Senedd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod Mr Jones yn ymwybodol o'r problemau sy'n wynebu ardaloedd cefn gwlad.

'Atal dirywiad'

Cafodd y fideo ei osod ar y wefan o dan yr enw CutPryce ddydd Sul.

Yn ddiweddar fe gafodd Siambr Fasnach Y Drenewydd ei hail-ffurfio mewn ymdrech i adfywio'r dref yn dilyn y dirwasgiad a phroblemau traffig, sydd, yn ôl rhai, yn rhwystro pobl rhag siopa yno.

Yn debyg i lawer o drefi Cymru mae'r Drenewydd yn wynebu cystadleuaeth gan archfarchnadoedd ar gyrion y dref a siopa ar y we.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Y Drenewydd, Aberhonddu a Llandrindod yn rhan o'u cynllun Parth Twf Busnes.

'Bwrw ymlaen'

Ond dywedodd Mr George, sy'n Ceidwadwr, fod angen i Lywodraeth Cymru weithredu cyn gynted â phosib.

"Yn amlwg rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog Busnes am archwilio'r posibilrwydd o ddatblygu parthau twf busnes yn y canolbarth ond mae'n rhaid i'r llywodraeth bwrw ymlaen gyda'r cynllun am fod trefi fel Y Drenewydd yn prysur droi i fod yn drefi heb enaid.

"Mae nifer o fusnesau yn mynd i'r wal yn wythnosol ac mae'r fideo hwn wedi rhoi economi'r dref mewn persbectif.

"Rwy'n argymell y dylai'r Prif Weinidog wylio'r fideo ar YouTube oherwydd mae'n dangos fod angen gweithredu ar frys i atal dirywiad y dref."

'Ymwybodol o'r problemau'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Prif Weinidog yn ymwybodol o'r problemau sy'n wynebu trefi a phentrefi cefn gwlad Cymru.

"Rydym yn gweld canol trefi fel calon cymunedau cynaliadwy lleol - llefydd i siopa, cynnal busnes a chymdeithasu.

"Mae ein hymrwymiad i adfer canol trefi yn cael ei adlewyrchu gan nifer o gynlluniau gan gynnwys tai, cymorth i fusnesau, trafnidiaeth a thwristiaeth."

Dywedodd dirprwy maer Y Drenewydd, Phil Watkins, a ailwampiodd y Siambr Fasnach, fod y sefyllfa economaidd yn y dref yn "llwm" ym mis Rhagfyr y llynedd.

Mae cynllun Ffordd Osgoi ar gyfer Y Drenewydd ar droed ond efallai ni chaiff ei hadeiladu tan 2014.

Bu ymdrechion BBC Cymru i gysylltu â CutPryce yn aflwyddiannus.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol