Ffrwydriad: Heddlu'n holi ail ddyn

  • Cyhoeddwyd
Safle Purfa Olew ChevronFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y ffrwydriad yn ystod gwaith cynnal a chadw

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn holi ail swyddog cwmni olew wedi marwolaeth pedwar o bobl mewn ffrwydriad mewn purfa ym mis Mehefin y llynedd.

Mae'r dyn yn cael ei holi "mewn cysylltiad â throseddau posib dynladdiad oherwydd esgeulustod dybryd".

Bu farw Julie Schmitz, Andrew Jenkins, Dennis Riley a Robert Broome o ardal Penfro ac Aberdaugleddau yn ffatri Chevron ym Mhenfro.

Mae'r dyn, sy'n cael ei gyflogi gan Valero Energy Limited yn cael ei holi yng ngorsaf yr heddlu, Hwlffordd.

Cafodd y dyn cyntaf, sy hefyd yn cael ei gyflogi gan Valero Energy, ei holi mewn cysylltiad â'r un troseddau posib.

Ar y pryd cwmni Chevron oedd yn berchen y burfa.

Roedd Chevron wedi dweud bod y ffrwydriad wedi digwydd wrth i danc storio gael ei ddadgomisiynu ar gyfer gwaith cynnal a chadw.

£477 miliwn

Cafodd y burfa olew ei gwerthu yn ddiweddarach i gwmni Valero Energy o Texas am £477 miliwn.

Ychwanegodd yr heddlu fod yr ymchwiliad, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gyda'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch, yn gymhleth iawn.

Mae cwest i farwolaeth y pedwar wedi ei agor a'i ohirio.