BBC Cymru Fyw

Ffrwydriad: Heddlu'n holi ail ddyn

Published
image copyrightOther
image captionFe ddigwyddodd y ffrwydriad yn ystod gwaith cynnal a chadw
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn holi ail swyddog cwmni olew wedi marwolaeth pedwar o bobl mewn ffrwydriad mewn purfa ym mis Mehefin y llynedd.
Mae'r dyn yn cael ei holi "mewn cysylltiad â throseddau posib dynladdiad oherwydd esgeulustod dybryd".
Bu farw Julie Schmitz, Andrew Jenkins, Dennis Riley a Robert Broome o ardal Penfro ac Aberdaugleddau yn ffatri Chevron ym Mhenfro.
Mae'r dyn, sy'n cael ei gyflogi gan Valero Energy Limited yn cael ei holi yng ngorsaf yr heddlu, Hwlffordd.
Cafodd y dyn cyntaf, sy hefyd yn cael ei gyflogi gan Valero Energy, ei holi mewn cysylltiad â'r un troseddau posib.
Ar y pryd cwmni Chevron oedd yn berchen y burfa.
Roedd Chevron wedi dweud bod y ffrwydriad wedi digwydd wrth i danc storio gael ei ddadgomisiynu ar gyfer gwaith cynnal a chadw.

£477 miliwn

Cafodd y burfa olew ei gwerthu yn ddiweddarach i gwmni Valero Energy o Texas am £477 miliwn.
Ychwanegodd yr heddlu fod yr ymchwiliad, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gyda'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch, yn gymhleth iawn.
Mae cwest i farwolaeth y pedwar wedi ei agor a'i ohirio.

Straeon perthnasol

  • Ffrwydriad: Heddlu'n holi dyn