Pleidlais diffyg hyder yn erbyn cyngor sir yn methu

  • Cyhoeddwyd
Meryl GravellFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Meryl Gravell: 'Rwy wedi ymddiheuro ... am unrhyw gamddealltwriaeth.'

Mae pleidlais diffyg hyder yn Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi methu.

Enillodd Meryl Gravell o bum pleidlais wedi cynnig oedd yn honni ei bod "wedi sarhau gweithwyr cyngor a phrotestwyr sy'n ymgyrchu i ddiogelu gwasanaethau yn Ysbyty Tywysog Phillip yn Llanelli".

Roedd 36 yn erbyn a 31 o blaid.

Grŵp Plaid Cymru wnaeth gyflwyno'r cynnig mewn cyfarfod llawn o'r cyngor.

'Dwyn anfri'

Plaid Cymru (30 o aelodau) yw'r grŵp unigol mwyaf ar y cyngor lle mae cyfanswm o 73 o gynghorwyr.

Cyn y cyfarfod dywedodd Peter Hughes Griffiths, arweinydd y grŵp, ei fod yn anfodlon ar sylwadau'r arweinydd yng nghanolfan elusen gyffuriau Chooselife yn Llanelli ar Ionawr 12.

Honnodd fod y sylwadau'n "dwyn anfri annerbyniol ar staff ac aelodau'r cyngor sir".

Roedd hi, meddai, wedi dweud na fyddai'r cyngor yn wynebu unrhyw broblemau pe bai'r 9,000 o staff yn gweithio mor galed â rheolwr canolfan Choose Life.

Roedd y cynnig o ddiffyg hyder hefyd yn honni ei bod hi wedi dweud bod protestwyr oedd am ddiogelu gwasanaethau Ysbyty Tywysog Philip yn "ddihirod".

Mewn datganiad cyn y bleidlais dywedodd yr arweinydd fod hon yn ymdrech "bitw" gan Plaid Cymru i ddefnyddio staff y cyngor a phrotestwyr Ysbyty Tywysog Philip er mwyn cael sylw.

'Amddiffyn'

"Rwy wedi egluro bod y sylwadau am 'ddihirod' wedi cyfeirio at leiafrif o bobl oedd wedi dod yno i wawdio'r rheolwr a staff Chooselife - mae hynny'n glir i bawb ei weld ar ddeunydd ffilm ar YouTube," meddai.

"Rwy wedi egluro fy sylwadau ynglŷn â'r staff. Wrth edrych yn ôl, roedd y geiriau yn rhai anffodus ond doedd dim bwriad i feirniadu staff y cyngor mewn unrhyw fodd.

"Y cwbl oeddwn i yn ei wneud oedd amddiffyn y rheolwr a staff Chooselife.

"Rwyf wedi ymddiheuro yn gyhoeddus ac yn uniongyrchol i'r staff am unrhyw gamddealltwriaeth.

"Rwy'n ddiolchgar i'r bobol sy' wedi dangos cefnogaeth ac wedi bod mor garedig."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol